Kako smo prije nekoliko dana najavili, kineska biskupija Wuhan dobila je novog biskupa.

Njegovo ime je Franjo Josip Cui Qingqi, a zaređen je 8. rujna, na blagdan Male Gospe, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice. Radi se o šestom biskupu koji je imenovan na dužnost po uvjetima iz Privremenog sporazuma Svete Stolice i Kine koji je na snagu stupio u rujnu 2018., a produžen je dvije godine kasnije.

O. Franju izabrala je državna Patriotska katolička kineska udruga (CCPA) a potvrdio papa Franjo 23. lipnja. To je u skladu s glavnom točkom sporazuma, prema kojoj će kineske komunističke vlasti i Vatikan zajednički imenovati prelate Katoličke Crkve u toj zemlji. Pritom je cilj Rima, kako je prilikom produženja sporazuma izjavio kardinal Parolin, postići “jedinstvo Crkve”.

Katolička Crkva u Kini inače je desetljećima podijeljena na “patriotski” dio, odan Komunističkoj partiji i “podzemnu Crkvu”, odanu Vatikanu. Tako su nerijetko na istim područjima postojale paralelne crkvene strukture. Također, “podzemna Crkva” često je bila (i ostala) žrtva progona.

Zanimljivo je kako su upravo u Wuhanu, mjestu koje je postalo poznato kao izvorište pandemije COVID-19, komunističke vlasti provele prva nevaljala biskupska zaređenja.

Tamo su, 13. travnja 1958., bez dozvole Vatikana zaređeni biskup Hankoua Bernardin Dong Guangqing i biskup Wuchanga Marc Yuan Wenhua.

Posljednjih godina Wuhan nije imao biskupa pa je funkciju dijecezanskog administratora deset godina obnašao upravo o. Cui, novozaređeni prelat.