“Gospa koja ruši zidove” ime je ikone koja se nalazi na osammetarskom “zidu razdvajanja” koji dijeli Izrael od Palestine. Nastala je 2010. godine na inicijativu lokalnog kršćanskog stanovništva kao znak želje, molitve i nade da će zid koji dijeli narode jednoga dana ipak nestati.

Autor ikone je Ian Knowles, ravnatelj Ikonografskog centra u Betlehemu koji je nadahnuće za svoje djelo pronašao u govoru pape Benedikta XVI. održanom bliskoistočnim biskupima, a u kojemu je sliku žene iz Knjige otkrivenja koja rađa u porođajnim bolima protumačio kao proroštvo o patnjama koje će zadesiti kršćane Bliskog istoka.

Četiri godine kasnije, uoči posjeta pape Franje Svetoj Zemlji, pokraj ikone je nacrtana golema zmija koja jede djecu.

– Zaista je proročki prizor zmije pokraj ikone Gospe. U Knjizi otkrivenja ženu progoni zvijer koja želi proždrijeti dijete. Nakon što je slika dovršena grozota ovog zida bila je u potpunosti dočarana – kazao je Ian Knowles.

Opisujući ikonu, autor je ukazao na detalj ruke koja dotiče glavu, čime je želio naglasiti strahovitu bol koju Majka podnosi zbog patnje njezine djece.

– Marija u svojom majčinskom srcu proživljava patnje kršćana, a njezina otvorena ruka i plašt predstavljaju mjesto utočišta i sigurnosti – objašnjava Knowles.

Podsjetimo, gradnja  izraelskog “zida razdvajanja” započeta je 2003. godine, a do sada je podignuto gotovo 700 kilometara metalne ili betonske ograde koja dijeli Izrael od Zapadne obale. Međunarodni sud pravde ocijenio je 9. srpnja 2014. izgradnju zida nezakonitom te zatražio njegovo rušenje, jednako kao i Glavna skupština UN-a.

O zidu je nedavno govorio i latinski jeruzalemski patrijarh Fouad Twal naglasivši kako su “vidljivi zidovi ostvarenje drugih, još gorih, zidova koji se stvaraju u ljudskom srcu, a zovu se mržnja, strah, nepovjerenje…”

– Prije nego što srušimo te vidljive zidove, što je najlakše, imamo srušiti zidove u ljudskom srcu. Za to je potreban odgoj, pouzdanje, pravednost, hrabrost. Potrebno je više hrabrosti za mir nego za rat! – kazao je patrijarh Twal, a ikona Gospe koja ruši zidove svakodnevno podsjeća i ukazuje na jedini put koji može dovesti do nestanka kako vidljivih, tako i nevidljivih zidova: put vjere, nade i ljubavi – kreposti koje su prikazane i na ikoni u simbolici triju maslinovih stabala.

Na stranici Latinskog patrijarhata objavljena je i molitva Gospi koja ruši zidove. Možemo ju najprije izmoliti za sve bliskoistočne kršćane, ali i za sve ljude koji trpe posljedice nevidljivih zidova mržnje i nepovjerenja.

Presveta Majko Božja,

Zazivamo te kao majku Crkve,

majku svih kršćana koji trpe.

Preklinjemo te da po svojem žarkom zagovoru

uništiš ovaj zid, zidove u našim srcima

i sve zidove koji stvaraju mržnju, nasilje,

strah i ravnodušnost među ljudima i narodima.

Ti koja si svojim “da” satrla staru Zmiju,

okupi nas i sjedini pod svoj djevičanski plašt,

zaštiti nas od svih zala i u našim životima

zauvijek raskrili vrata Nade.

Rodi u nama i u našem svijetu civilizaciju Ljubavi

razlivenu po križu i uskrsnuću tvoga božanskoga Sina,

našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista,

koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Miodrag Vojvodić | Bitno.net