Poštovana!

Procjena kandidata za redovništvo prvenstveno ovisi o redovničkoj zajednici pojedinačno. Tijekom razdoblja formacije zajednica provjerava ima li kandidat potrebne osobine da ostvari poslanje koje je zajednica sebi u konstitucijama zadala. Ono presudno uvijek je Božji poziv koji ženu ili muškarca zove na to da svoj život provede u redovništvu. Ipak, Zakonik kanonskoga prava donosi i neke formalne odrednice za cijelu Crkvu koje se tiču primanja u redovništvo i novaštvo pa se nadam da će one dobro odgovoriti na tvoje pitanje.

Kan. 642 – Neka poglavari s budnom pažnjom primaju samo one koji su zdravi i koji imaju traženu dob, prikladne sposobnosti i dovoljne osobine zrelosti da prihvate život koji je vlastit ustanovi; zdravlje, sposobnosti i zrelost neka se provjere s pomoću, ako je potrebno, i stručnjaka, uz obdržavanje propisa kan. 220.

Kan. 643 § 1. Nevaljano se prima u novaštvo:

  • tko još nije navršio sedamnaest godina života;
  • ženidbeni drug, dok traje ženidba;
  • tko je stvarno vezan svetom vezom s nekom ustanovom posvećenoga života ili je pritjelovljen nekoj družbi apostolskoga života, uz poštivanje propisa kan. 684;
  • tko ulazi u ustanovu naveden silom, velikim strahom ili zlonamjernom prijevarom, ili koga primi poglavar naveden na taj način;
  • tko je prikrio svoje pritjelovljenje nekoj ustanovi posvećenoga života ili nekoj družbi apostolskoga života.

§ 1Vlastito pravo može odrediti druge smetnje, i za valjanost primanja, ili postaviti uvjete.

Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.