SMISAO VREMENA

Sretna vam i blagoslovljena bila nova godina uz ovaj prekrasan poticaj kardinala Kuharića!

Izmjena Stare i Nove godine podsjeća nas da živimo u vremenu koje prolazi. Vrijeme počinje stvaranjem. Vrijeme će završiti Sudnjim danom!

Foto: Shutterstock.com

To vrijeme našega života na zemlji, mjerimo godinama. Stoga bi se izmjena Stare i Nove godine imala shvaćati ozbiljno. Vrijeme koje nam je darovano na ovome svijetu, odlučno je vrijeme za našu vječnost. Smisao našega života dovršava se u punini, u Božjoj vječnosti. U vremenu biramo i odlučujemo hoće li naša vječnost biti neizreciva sreća u Božjemu životu ili vječni promašaj u neopozivoj propasti.

Smisao vremena određuje naša osobna odluka: hoćemo li prihvatiti Kraljevstvo Božje, ili ga odbaciti.

Vrijeme bismo mogli metaforički usporediti s velikom rijekom koja teče prema vječnomu ušću. Ta rijeka nosi u sebi carstva i careve, kraljevstva i kraljeve, bogate i siromahe, moćne i slabe, učene i neuke. Ta rijeka nosi sva zla svijeta, svu ljudsku grješnost i zato je mutna, zagađena zlom, ali tom rijekom plovi i velika lađa Crkve sa svim božan­skim sredstvima spasenja, s mnoštvom svetaca i pravednika, pa i grješnika, ali samo do ušća gdje će zauvijek biti odijeljeno dobro od zla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isus je navijestio svoj drugi dolazak da bi završio povijest, da bi zaustavio vrijeme i da bi odveo tu rijeku u vječni ocean postojanja. O tom posljednjem Danu vremena i o svom drugom dolasku na svijet kada će suditi živima i mrtvima, Isus govori: “I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. Ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.” (Mt 24,30) Tada će, na Sudnji dan, biti uskrsnuće svih mrtvih i preobražaj svih živih za vječno postojanje, bilo sretno, bilo nesretno.

Prije svoga uzašašća na nebo, poveo je apostole na Maslinsku goru. Pitali su ga: “Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljev­stvo?” – On im je odgovorio: “Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego, primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.” (Dj 1,6-8) To im reče u smislu poslanja koje im je dao: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.” (Mk 16,15)

On je uzašao na nebo s dušom i tijelom, kao što je kasnije i svoju djevičansku Majku uzeo na nebo s dušom i tijelom. Na Sudnji će dan sve pravednike uzdići u nebesku slavu Božju, također s dušom i tijelom.

Katekizam Katoličke Crkve uči: “Uzašašće Kristovo na nebo znači sudjelovanje njegova čovještva u moći i vlasti samoga Boga. … Krist je gospodar svemira i povijesti. U njemu povijest čovjeka kao i sve stvoreno nalazi svoju ‘reka­pitulaciju,’ svoje nadnaravno dovršenje.” (KKC 668) Katekizam dalje kaže: “Sadašnje je vrijeme, po Gospodinu, vrijeme Duha i svjedočenja, ali i vrijeme još obilježeno ‘nevoljom’ (1 Kor 7,26) i kušnjom zla koje ne štedi Crkvu i započinje borbe posljednjih vremena. To je vrijeme iščekivanja i bdjenja.” (KKC 672)

Isus je Krist navijestio teška vremena kušnje koja će prethoditi onomu Danu. Njegove je riječi ovako zapisao evanđelist Luka: “I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu.” (Lk 21,25-26)

Zato Isus upozorava svoje učenike: “Pazite na se, da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijan­stvu i životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj Dan … Stoga, budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega. (Lk 21,34-35)

Katekizam kaže: “Kraljevstvo Božje neće se da­kle ostvariti nekim povijesnim trijumfom Crkve, po nekom uzlaznom napretku, nego pobjedom Božjom nad posljednjom navalom zla … Trijumf Božji nad pobunom zla poprimit će oblik Posljed­njega suda nakon posljednjega kozmičkoga potresa ovoga svijeta koji prolazi.” (KKC 677)

Vjernici koji ustraju do konca, vjerni u svim izazovima napasti Zloga, sudjelovat će u Božjoj pobjedi nad zlom i ući u vječnu radost!

Isus nam kaže: “Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost da budete sinovi svjetlosti.” (Iv 12,36) Stoga apostol Pavao piše svom učeniku Titu: “Pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.” (Tit, 2,12­13) Amen!

kardinal Franjo Kuharić, 27. prosinca 2000.

Gornji tekst je ulomak iz knjige kardinala Franje Kuharića Božja remek-djela u izdanju Glasa Koncila. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal Bitno.net. Više o knjizi pročitajte NA LINKU!


Dragi čitatelji, ovisimo o vama i računamo na vas i vašu pomoć! Podržite naše djelovanje članstvom u Klubu prijatelja! Doznajte više na ovom linku!

 

Objavljeno: 1. siječnja 2019.

Možda vam se svidi