Kakav je stav Crkve o epiduralnoj anesteziji pri porodu? Željela bih roditi prirodnim putem, no ne znam je li ta metoda izvan toga okvira.

Poštovana!

Papa Pio XII. daje nam odgovor na tvoje pitanje:

Prisjetimo se nagovora, kojega smo izgovorili 8. siječnja 1956. u vezi s novim metodama rađanja bez boli. Tada je bilo upitano, je li s obzirom na svetopisamski tekst „u mukama djecu ćeš rađati“ (Post 3,16) majka obvezna prihvatiti sva trpljenja i odbiti analgetike, umjetne ili prirodne. Odgovorili smo da ne postoji takva obveza. Čovjek zadržava, pa i nakon pada, pravo da gospodari silama prirode i koristi ih za službu sebi, tako da može upotrijebiti sva sredstva koja mu ona nudi da bi izbjegao ili uklonio fizičku bol. No, dodali smo da, za kršćanina, ona ne predstavlja čisto negativnu činjenicu, već se naprotiv povezuje s vjerskim vrijednostima i visokim moralom, i stoga ju se može željeti i tražiti, čak i kada za to ne postoji nikakva moralna obveza u konkretnom slučaju.216

Iz Svetoga pisma znamo da su Isusu na križu nudili „namirisana vina“ (tadašnji analgetik), „ali on ne uze“ (Mk 15,23), da bi svoje trpljenje prikazao za naše spasenje. Tko želi Krista u tome nasljedovati i u svom tijelu nadopuniti što nedostaje mukama Kristovim za tijelo Kristovo, za Crkvu (usp. Kol 1,24), čini, dakle, herojsko djelo.

No u kršćanskom je životu ključno biti ponizan, to jest realan, a realnost je takva da danas i nema baš mnogo onih koji su na tom stupnju duhovnosti da bi ih Gospodin pozivao na ovakav herojski čin.

Ako si ti ipak jedna od takvih, Bogu hvala. Ako nisi, prihvati ponizno ono što odgovara tvojim snagama, hvaleći Gospodina jer je „naše boli na sebe uzeo“ (Iz 53,4).

Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.