Nemoćni bog

Nemoćni bog jest bog koji ne može promijeniti ovaj svijet i ne može ostvariti sve ono što zamisli i zaželi. On može biti dobar i dobronamjeran, ali pred ljudskom i demonskom zloćom on ostaje nemoćan. Ima ljudi koji vjeruju u Boga, ali mu se ne mole jer ne vjeruju da on može promijeniti njihovu sudbinu.

Nemilosrdni i okrutni bog

Osoba koja u svojoj psihi nosi sliku okrutnog boga koji kažnjava bez milosrđa ne može u sebi razviti istinsku ljubav prema takvome Bogu. Istina je da Bog kažnjava zlo, ali je pun milosrđa prema čovjeku pa i tada kad on čini zlo. Nekima je to teško shvatiti pa onda doživljavaju Boga kao onoga koji je okrutan ne samo prema zlu nego i prema čovjeku koji čini zlo.

Deistički ili nezainteresirani bog

Deistički je bog nezainteresirani bog koji nema vremena ni volje za brigu o ovome svijetu. On je, doduše, stvorio ovaj svijet, ali se više ne brine za njega nego ga je prepustio samome sebi i prirodnim silama da ga dalje vode i upravljaju njime. Danas se sve više širi slika Boga kao neke neosobne svemirske sile i kozmičke energije s kojom se ne može uspostaviti osobni prijateljski odnos.

Trgovački bog

Trgovački bog jest bog s kojim se može pogađati, trgovati kao na tržnici. To je bog koji je, doduše, moćan, ali sve njegove usluge moraju se skupo platiti. Takav bog ništa ne poklanja. Sve treba zaslužiti, odnosno kupiti.

Magijski bog

Sliku magijskog boga imaju u sebi one osobe koje misle da na Boga mogu utjecati nekim svojim magijskim formulama, strogo određenim ritualima i slično. U našu pobožnost mogu se vrlo lako uvući elementi magijskog mišljenja i doživljavanja Boga. Magijski bog jest bog koji bi trebao meni služiti. U ovom slučaju nije primarna vjera u Božju dobrotu, nego vjera u čudesnu magijsku moć raznih molitvenih formula i vjerskih obreda kojima se može utjecati na Boga.

Demonizirani bog

Demonizirani je bog najdestruktivnija slika Boga. To je potpuna suprotnost pravoj slici Boga. Demonizirani je bog onaj koji mrzi, laže i ubija. Takav bog progoni čovjeka. Takvog boga čovjek ne može ljubiti. Od takvog se boga bježi i njega se mrzi. Iako rijetko, ipak je moguće da pojedinci u svojoj psihi nose i takvu sliku Boga.

Sekularizirani bog

U jezgri sekularizirane slike Boga nije pravi Bog, nego neka ovosvjetska stvarnost koja poprima božanske atribute i daje varavu nadu tamo gdje bismo zapravo trebali biti razočarani. Tako država ili vođa mogu poprimiti atribut svemoći. I neograničeno povjerenje u znanost da će ona riješiti sve probleme čovječanstva dovodi do idoliziranja ovosvjetske stvarnosti koja na kraju razočara čovjeka jer ne može ispuniti njegova očekivanja.

Nepouzdani i ćudljivi bog

Nepouzdani ili ćudljivi bog biće je koje nije uvijek dobro raspoloženo. Apsolutni vladar koji neke bez zasluge predodređuje za ljubimce, a druge za propast. To je bog na kojega se čovjek ne može osloniti. Takav bog može čovjeka i razočarati pa se, prema tome, na njega ne može uvijek računati.

Moralizirajuća slika Boga

To je bog koji sitničavo i osvetljivo bdije nad izvršivanjem zapovijedi. Jao onomu koga zateče u kakvoj pogrješci. Pedantni bog koji pažljivo proračunava bilancu nad knjigom života svakog čovjeka.

Preozbiljni i mrzovoljni bog

Ima osoba koje sve shvaćaju preozbiljno, koje se ne znaju šaliti, koje najčešće izgledaju mrzovoljno s mnogo elemenata depresivne osobnosti. Takve osobe i Boga doživljavaju kao strašno dalekog koji se ne zna i ne želi šaliti, koji je nezadovoljan i mrzovoljan jer ljudi ne žive kako bi on to želio.

O pravim slikama Boga više možete pročitati NA LINKU!

dr. sc. Mijo Nikić, dopuštenjem autora preuzeto iz knjige Očima psihologa teologa