Na jednom Sveučišitu u SAD-u svake se godine organizira susret na kojem se debatira o vjeri.

Foto: Kevin McShane/Flickr.com

Foto: Kevin McShane/Flickr.com

Jedne su godine pozvali doktora “liberalne” teologije koji je dva i pol sata “dokazivao” da je Isusovo uskrsnuće lažno. Citirao je razne znanstvenike i teologe te zaključio da je, budući da nema povijesnoga uskrsnuća, vjerovanje Crkve krivo. Potom je zapitao ima li tko kakvih pitanja.

Nakon nekoliko trenutaka jedan je stari čovjek ustao u pozadini. “Doktore, ja imam jedno pitanje”, rekao je dok su svi uperili pogled u njega. Posegnuo je rukom u svoju vrećicu i izvadio jabuku te ju počeo jesti.

“Doktore, moje pitanje je jednostavno”, nastavio je usput jedući svoju jabuku. “Nikada nisam pročitao knjige koje ste Vi pročitali i ne znam napamet biblijske stihove na originalnom grčkom…” Dovršio je jabuku. “Sve što želim znati je, je li ova jabuka što sam je pojeo bila kisela ili slatka?”

Teolog je zastao na trenutak, a potom odgovorio: “Ne mogu Vam odgovoriti na to pitanje, jer ju nisam kušao.”

Starac je bacio ogrizak jabuke u svoju izgužvanu papirnatu vrećicu, pogledao teologa i mirno rekao: “Niste kušali ni moga Isusa.”

Preko tisuću prisutnih nije se moglo suzdržati. Gomila je počela pljeskati i podvikivati s radošću. Doktor teologije je zahvalio svojim slušateljima te odmah otišao.

N. A.