Na tu obljetnicu zahvaljujem Gospodinu na putu koji je nama kršćanima omogućio proći u traženju punog zajedništva, ističe se u Papinom pismu. I ja dijelim zdravu nestrpljivost onih koji ponekad misle da bismo mogli i trebali učiniti više. No, ne bi nam trebalo nedostajati vjere i zahvalnosti: u ovim je desetljećima učinjeno mnogo koraka prema zacjeljivanju stoljetnih pa i tisućljetnih rana. Porasli su uzajamno poznavanje i poštivanje, pomogavši prevladati duboko ukorijenjene predrasude. Razvili su se teološki dijalog i dijalog ljubavi kao i različiti oblici suradnje u dijalogu života bilo na pastoralnoj, bilo na kulturnoj razini. U ovom se trenutku moje misli okreću mojoj ljubljenoj braći, poglavarima različitih Crkava i kršćanskih zajednica, i svoj našoj braći i sestrama svih kršćanskih tradicija koji su naši suputnici na ovom putu, kaže se u Pismu u kojem je Papa izrazio želju da „poput učenika iz Emausa uzmognemo doživjeti prisutnost uskrslog Krista koji nam se pridružio i tumači nam Pismo i prepoznamo ga u lomljenju kruha, dok čekamo dan kada ćemo zajednički dijeliti euharistijski stol“.

Izražavajući zahvalnost svima koji su radili i nastavljaju raditi u uredu Svete Stolice kojemu je na čelu kardinal Koch kako bi u Crkvi „održali živom svijest o tom neopozivom cilju“, Papa je posebno pozdravio dvije nedavne inicijative. Prva je Ekumenski vademekum za biskupe koji će biti objavljen ove jeseni, kao ohrabrenje i vodič za vršenje njihovih ekumenskih zadaća. Druga inicijativa je pokretanje časopisa Acta Œcumenica kao pomoć svima koji rade u službi jedinstva.

Na putu koji vodi do punog zajedništva važno je imati na umu već ostvareni napredak, ali jednako je važno istraživati obzore i pitati se, zajedno s enciklikom Ut Unum Sint, „Quanta est nobis via?“ (br. 77). Jedno je sigurno: jedinstvo nije u prvom redu rezultat našega djelovanja, već dar Duha Svetoga. Uputimo zato zaufanu molitvu Duhu Svetom da vodi naše korake i omogući svima čuti poziv da s obnovljenim žarom rade na ekumenizma. Neka Duh nadahne nove proročke geste i ojača bratsku ljubav među svim Kristovim učenicima, “da svijet uzvjeruje” (Iv 17, 21), piše Papa u Pismu predsjedniku Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, kardinalu Kurtu Kochu u prigodi 25. obljetnice enciklike svetog Ivana Pavla II. Ut unum sint.