Papa Franjo skinuo je oznaku tajnosti sa svih crkvenih dokumenata koji se tiču seksualnih zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera te je pooštrio i normu koja se tiče kažnjavanja svećenika koji posjeduju ili dijele pornografske sadržaje s prikazima maloljetnih osoba, objavili su mediji.

Oznaka „papinske tajne“ bila je pridržana svim dokumentima koji su se ticali slučajeva zlostavljanja koje su počinili svećenici. Riječ je o zločinima koji su navedeni u prvom članku motu proprija “Vos estis lux mundi” koji je objavljen u svibnju 2019. i koji donosi nove odredbe za sprječavanje zlostavljanja u Crkvi.

Sada je dokumentom Reskript ex audientia, dakle zapisom audijencije koji je supotpisao vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ta oznaka ukinuta. Dokument preporučuje da informacije o takvim slučajevima i dalje budu tretirane s velikom pažnjom i povjerljivošću, radi zaštite privatnosti svih involviranih. Međutim, ova povjerljivost više ne sprječava da sve obveze koje crkvene vlasti imaju prema građanskim zakonima kada je u pitanju počinjeni zločin ili sumnja na njega budu ispunjene čim brže.

Istodobno, drugim Reskriptom, papa je Franjo naložio da svećenici koji posjeduju i distribuiraju pornografske sadržaje s prikazima osoba ispod 18 godina budu kažnjavani za teško kazneno djelo i da za te procese nadležna bude Kongregacija za nauk vjere. Dječja pornografija je i prije bila delicta graviora, ali promjena se sastoji u tome da je dob osoba koje su prikazane u takvim sadržajima podignuta s 14 na 18 godina.

Bitno.net