S. Helen Alford nova je predsjednica Papinske akademije društvenih znanosti, nakon što ju je danas, 1. travnja, na tu poziciju imenovao papa Franjo.

Dominikanka reda svete Katarine Sijenske iz Newcastlea, koja trenutno obnaša i funkciju dekanice Fakulteta društvenih znanosti na Sveučilištu Angelicum u Rimu, na čelnoj poziciji nasljeđuje ekonomista Stefana Zamagnija, kojeg je Papa imenovao predsjednikom u ožujku 2019. godine.

Diplomirala je na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je stekla i zvanje doktorice znanosti. Većinu svoje akademske karijere izgrađivala je na Angelicumu, kao redovita profesorica na Fakultetu društvenih znanosti te kao prorektorica Sveučilišta.

Međunarodna je stručnjakinja za poslovnu etiku, predavala je predmete vezane uz ekonomsku etiku i povijest kršćanske socijalne misli na brojnim sveučilištima. Također je članica znanstvenih vijeća raznih znanstvenih časopisa, uključujući Journal of Catholic Social Thought, Finance and the Common Good, Transforming Business i druge.

Od 2020. redovita je članica Papinske akademije društvenih znanosti, a ranije je bila i savjetnica Papinskog vijeća za pravdu i mir, prenosi Vatican News.

Inače, s. Alford treća je žena na čelu spomenute Akademije od 1994. kada je institucija i osnovana.