Bernard

Teološka rasprava u Crkvi postoji oduvijek. Tako je u XII. stoljeću najžešće suprotstavljanje bilo između svetoga Bernarda i Abelarda. Sveti je Bernard bio – kako je podsjetio Papa – jedan od najvećih predstavnika takozvane teologije srca koja je promicala živo i duboko iskustvo Boga. Za Bernarda je, naime, pravo poznavanje Boga u osobnom, dubokom iskustvu Isusa Krista i njegove ljubavi. A to … vrijedi za svakog kršćanina: vjera je prije svega osobni, intimni susret s Isusom, ona je iskustvo Njegove blizine, Njegova prijateljstva, Njegove ljubavi, i samo se tako može naučiti sve bolje Ga poznavati, voljeti i sve više Ga slijediti. Neka se to dogodi svakomu od nas! – istaknuo je Sveti Otac u katehezi na općoj audijenciji 21. listopada 2009. godine.

Abelard je pak temeljna pitanja o Bogu želio riješiti samo snagama razuma, stavljajući ponekad u pitanje same istine vjere. Sveti Bernard nas, naprotiv, čvrsto utemeljen na Bibliji i crkvenim ocima, podsjeća da bi bez duboke vjere u Boga, jačane molitvom i kontemplacijom, dubokim odnosom s Gospodinom, naše razmišljanje o božanskim otajstvima moglo postati isprazna intelektualna vježba, te izgubiti svoju vjerodostojnost – istaknuo je Sveti Otac na spomenutoj audijenciji.

Papa je također podsjetio da je teološko suočavanje između Bernarda i Abelarda završilo njihovim potpunim pomirenjem. Abelard je priznao svoje pogreške. Taj slučaj pokazuje – objašnjava Papa – koliko je korisna i potrebna zdrava teološka rasprava. U obojici je prevladalo ono što doista treba biti na srcu kada dođe do razilaženja u mišljenjima u teologiji, odnosno očuvanje vjere Crkve i pobjeda istine u ljubavi. Neka držanje kojim se suočavamo u Crkvi i danas bude takvo, imajući uvijek za cilj traženje istine – istaknuo je Sveti Otac u katehezi na općoj audijenciji 4. studenog 2009. godine. (rv/bitno.net)