Spomenute su neke smjernice moguće obnove i buduće organizacije same ustanove

Foto: Enrique Cornejo @ wikimedia

U Vatikanu se nastavlja zasjedanje pape Franje s Vijećem kardinalâ, ustanovljenim 13. travnja prošle godine, sa zadaćom da mu pomogne u upravljanju općom Crkvom i u razmatranju nacrta o reviziji apostolske konstitucije ‘Pastor Bonus’ o Rimskoj kuriji. U središtu je sastanka u utorak bila Vatikanska banka (IOR), a nakon njega, pater Federico Lombardi, ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice, održao je briefing za novinare.

Nakon svete mise u domu Sveta Marta, koju su kardinali suslavili s Papom, prvi je sastanak započeo u 9 sati i 30 minuta, u nazočnosti Svetoga Oca i državnoga tajnika nadbiskupa Parolina. Tri sata je trajalo izvještavanje Povjerenstva za Vatikansku banku, koje predvodi predsjednik, kardinal Farina. Prije svega je istaknuta – kako je rekao pater Lombardi – svrha Vatikanske banke. Jedna od točaka na kojima je radilo povjerenstvo, i o kojoj su kardinali mnogo razmišljali, jest i poslanje Vatikanske banke. Znači, pitanja koja se odnose na ustanove Svete Stolice valja razmotriti u odnosu na poslanje Crkve, na poslanje službe Crkve u svijetu, a ne jednostavno s vidika gospodarske djelotvornosti ograničenoga obzora – napomenuo je pater Lombardi.

Povjerenstvo za Vatikansku banku izvijestilo je, i to opširno, i općenito o stvarnosti te ustanove, te o problemima i tumačenju uzroka prošlih i sadašnjih problema koje valja riješiti. Osim toga, – rekao je ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice – spomenute su neke smjernice koje se odnose na moguću obnovu i na buduću organizaciju same ustanove. Međutim, ovo je još uvijek razdoblje proučavanja i analize – istaknuo je pater Lombardi – te nije donesena nikakva odluka u vezi s tim.

Odgovarajući na pitanja novinara o nekim navodnim teškoćama u djelovanju Ureda za financijske informacije (AIF) u odnosu na djelovanje Vatikanske banke – vijest koja se pojavila u talijanskom tisku – pater je Lombardi istaknuo različitu ulogu tih ustanova.

Valja uzeti u obzir vrlo veliku razliku između Vatikanske banke koja postoji odavno, i Ureda za financijske informacije koji je potpuno nova ustanova koja prije nije postojala – objasnio je. Znamo da je taj ured također jedan od argumenata o kojima se mnogo govori u izvještajima Moneyvala, jer ima određenu ulogu unutar nadzornoga sustava. Iako je taj ured nadležan što se tiče Vatikanske banke, nadležan je i u odnosu na brojne druge ustanove. To su stoga dvije uistinu različite stvari – istaknuo je pater Lombardi.

Naposljetku, što se tiče nove apostolske konstitucije, ravnatelj je Tiskovnoga ureda Svete Stolice rekao da je još rano misliti na skoro objavljivanje takvoga dokumenta jer, iako radovi brzo napreduju, valja još razmotriti mnogo materijala. I posebno, nema još nikakvih najava o mogućoj reformi Vatikanske banke.

Radio Vatikan