Papa Franjo izrazio je “dramatičnu zabrinutost” zbivanjima u Crkvi u Njemačkoj, kazao je biskup koji se susreo s njime ovog tjedna.

Biskup Heinz-Josef Algermissen rekao je kako se papa na stanje u Njemačkoj osvrnuo nakon opće audijencije održane 7. listopada. Prema Algermissenovim riječima, Franjo se žalio što je njegovo pismo upućeno katolicima u Njemačkoj u lipnju 2019. godine u potpunosti ignorirano, prenosi CNA.

Podsjetimo, papa je uputio pismo kao doprinos ‘Sinodalnom putu’ istaknuvši u njemu kako evangelizacija nije „retuširanje“ kojim bi se Crkvu prilagodilo duhu vremena, nego izlazak u susret braći i sestrama, osobito onima na marginama i najslabijima.

Kasnije je intervenirao i prefekt Kongregacije za biskupe, kardinal Marc Ouellet, kazavši kako se planovi za organiziranje sinode moraju prilagoditi uputama pape Franje te da se na njoj ne smiju donijeti zaključci suprotni crkvenom Nauku i disciplini. Dodao je i kako partikularna Crkva ne može donositi obvezujuće odluke za pitanja koja se tiču čitave Crkve.

Prema pisanju Fuldaer Zeitunga, papa je kazao Algermissenu da je „Sinodalni put“ previše usredotočen na „politička pitanja“, poput položaja žena u Crkvi i svećeničkog celibata.

Algremissen je naveo i da ga je papa „vrlo jasno i odrješito“ potaknuo da „osigura da njegovo pismo ne padne u zaborav“.

Sedamdeset sedmogodišnji biskup dodao je i da su ga u Rimu svi pitali „Što se to događa u Njemačkoj?“, te da je raširen dojam kako Crkva u Njemačkoj „izmjenjuje i nagrđuje“ evanđelje, prenosi CNA Deutsch.

Komentari koje je dao Algremissen vrlo su slični onima koje je prošlog mjeseca dao vatikanski kardinal Kurt Koch koji je kazao da je papa „u privatnim razgovorima izrazio svoju zabrinutost” zbog „opće situacije u Crkvi u Njemačkoj”.

Koch je, između ostaloga, naveo i kako je uvjeren da je papa podržao nedavno pismo Kongregacije za nauk vjere protiv zajedničkog pričešćivanja katolika i protestanata, što je također bila tema o kojoj su njemački biskupi raspravljali.