Sudeći prema izvještajima situacija u Crkvi u Njemačkoj sve je dramatičnija.

Nakon što je Njemačka biskupska konferencija predvođena kardinalom Reinhardom Marxom, unatoč inicijativama pape Franje i jednog manjeg dijela njemačkih biskupa, nastavila s provođenjem kontroverznog “sinodalnog puta“, stigla je i službena reakcija iz Vatikana.

Kako javlja dobro informirani Ed Condon, novinar Catholic News Agency, kardinal Marc Ouellet, prefekt Kongregacije za biskupe, uputio je pismo njemačkim biskupima napisavši kako njihovi planovi za održavanje “obvezujuće” crkvene sinode “nisu crkveno valjani”.

U pismu poslanom 4. rujna, koje je CNA dobio na uvid, kardinal Ouellet istaknuo je kako se planovi za organiziranje sinode moraju prilagoditi uputama pape Franje te da se na njoj ne smiju donijeti zaključci suprotni crkvenom Nauku i disciplini.

Kontroverze ‘sinodalnog procesa’

Podsjećamo, kardinal Marx izvijestio je nakon plenarne sjednice Njemačke biskupske konferencije u ožujku kako će biskupi pokrenuti „obvezujući sinodalni proces“ u kojem će se suočiti s pitanjima koja su aktualizirana krizom seksualnih zlostavljanja među svećenicima. Radi se, konkretno, o četiri teme: svećenički celibat, crkveni nauk o spolnom moralu, klerikalna moć i uloga žena u crkvenim službama.

Također, donesena je odluka i o utemeljenju Sinodalne skupštine koja bi trebala nadzirati i usmjeravati taj proces, a u kojoj bi se osim biskupa trebali naći i predstavnici najveće laičke organizacije u zemlji, Središnjeg vijeća njemačkih katolika (ZdK).

Kako piše Condon radi se o organizaciji čiji su članovi već javno istupali protiv crkvenog nauka o spolnosti i ređenju žena.

Papa Franjo na cijeli je događaj reagirao pismom iz lipnja ove godine u kojem je upozorio kako je pogrešno shvaćanje sinodalnosti, oslonjeno samo na vlastite snage, metode i inteligenciju, „unaprijed osuđeno na neuspjeh“ te „posljedično dovodi do množenja zla koje se želi nadvladati“.

Sveti je Otac također istaknuo važnost evangelizacije, vjere i Duha Svetoga, dodavši da je potreban oprez kako se ne bi upalo u zamke poput uvjerenja da se najbolji odgovor nalazi u reorganizaciji s ciljem uređivanja i olakšavanja crkvenoga života, prilagođavajući ga suvremenom načinu razmišljanja ili logici neke skupine.

Dio njemačkih biskupa, predvođenih nadbiskupom Kölna kardinalom Reinerom Woelkijem predložio je izmijenjen sinodalni proces koji bi u obzir uzeo naputke pape Franje, no on je s 21 glasom protiv i samo 3 za odbijen na sastanku izvršnog odbora Njemačke biskupske konferencije koji se održao u kolovozu.

Kardinal Woelki nekoliko je puta javno izrazio svoju zabrinutost originalnim planom njemačkih biskupa. U nedavnoj homiliji tako je istaknuo: „Pozivaju se na nova dostignuća u području društvenih znanosti i humanistike i pripremaju se na raspravu o Učiteljstvu poput političara u parlamentu. Diskutiraju o pologu vjere da bi kasnije većinom usvojili tzv. reforme koje nisu ništa drugo nego prilagođavanje duhu svijeta.“

Crkva u Njemačkoj konačnu bi odluku trebala donijeti na zasjedanju svih biskupa koje će se održati od 23. do 26. rujna. No, s radom i raspravama o kontroverznim crkvenim pitanjima već su krenula posebna tijela povezana sa sinodom. Također napravljen je i nacrt statuta Sinodalne skupštine.

U samome nacrtu statuta, prenosi CNA, stoji kako nadležnosti Skupštine neće „utjecati na ovlasti Biskupske konferencije i pojedinih biskupija, da u kontekstu svojih nadležnosti objavljuju normativne i obvezujuće dokumente“, no Condon ističe kako je iz izjava dužnosnika ZdK-a jasno da oni novoutemeljenu Skupštinu smatraju glavnim tijelom koje će odlučivati o crkvenim pitanjima u Njemačkoj.

Primjedbe Svete Stolice

Ipak, tek ostaje za vidjeti kako će Crkva u Njemačkoj reagirati na novu opomenu iz Vatikana. Pogotovo jer je pismo kardinala Oulleta dopunjeno pravnom procjenom na četiri stranice koju potpisuje nadbiskup Filippo Iannone, čelnik Papinskog vijeća za zakonske tekstove.

U procjeni su istaknute brojne sporne točke o strukturi i sudionicima “sinodalnog puta”. Nadbiskup Iannone tako je istaknuo kako njemački biskupi ne planiraju nacionalnu sinodu već Plenarni sabor (sabor svih partikularnih Crkava iste biskupske konferencije, op.a.) koji se ne može organizirati bez eksplicitnog odobrenja Vatikana.

“Iz nacrta statua jasno je da Biskupska konferencija na umu ima organizaciju Plenarnog sabora prema kanonima 439-446, bez korištenja tog naziva”, stoji u pismu.

“Ako je Njemačka biskupska konferencija došla do zaključka da je takav partikularan sabor potreban, trebala je slijediti procedure koje predviđa Zakonik kanonskog prava kako bi se stvorili uvjeti za obvezujuće odluke.”

Za razliku od sinode koja ima savjetodavni karakter, sabor predstavlja sastanak biskupa sa zakonodavnom vlašću na teritoriju određene biskupske konferencije, ali isključivo pod nadzorom Svete Stolice koja mora odobriti njegovu agendu, opseg djelovanja i konačne zaključke.

Stoga je plan njemačkih biskupa kojim bi se članovima sinode omogućilo kreiranje novih politika za Crkvu u Njemačkoj nedopustiv Vatikanu.

U pismu Svete Stolice također stoji kako sastav Sinodalne skupštine “nije crkveno valjan”. Pritom citiraju već spomenutu suradnju sa Središnjim vijećem njemačkih katolika, laičke skupine koja se protivi određenim aspektima crkvenog učenja. Rim je također istaknuo zabrinutost zbog činjenice da je ZdK pristao sudjelovati u procesu isključivo ako bi Sinodalna skupština imala mogućnost donošenja obvezujućih odluka za Crkvu u Njemačkoj.

“Kako partikularna Crkva može donijeti obvezujuće odluke za pitanja koja se tiču čitave Crkve? Biskupska konferencija ne može dati pravnu valjanost odlukama, to je izvan njene nadležnosti”, pita se nadbiskup Iannone u pismu, zaključivši:

“Sinodalnost u Crkvi, na koju se često poziva papa Franjo, nije istoznačna demokraciji ili odluci većine.”

Tino Krvavica | Bitno.net