Program simpozija:

09.00 sati:
Ivan Šestak, dekan Filozofskog fakulteta Družbe
Isusove u Zagrebu
Pozdrav gostima i sudionicima simpozija

Predsjedaju: Mijo Nikić, Tomislav Kovač

09.10 sati:
Mihaly Szentmártoni
Religija i nasilje: Psihološki profil vjerskog teroriste

09.30 sati:
Ivan Koprek
Fenomenologija nasilja i „mimetička antropologija“

09.45 sati:
Anto Gavrić
Progon knjige u religijama

10.00 sati:
Danijel Labaš
Nasilje u medijima

10.45 sati:
Jasminka Domaš
Nasilje i židovstvo

11.00 sati:
Vesna Bilić
Nasilje u školskom kontekstu

11.15 – 11.40: Odmor

Predsjedaju: Niko Bilić, Anto Gavrić

11.40 sati:
Hans Zollner
Ophođenje sa žrtvama nasilja i seksualnoga zlostavljanja

12.00 sati:
Mijo Nikić
Nasilje u obitelji

12.15 sati:
Niko Bilić
Biblija o nasilju

12.30 sati:
Tomislav Kovač
Kršćani – žrtve nasilja u današnjem svijetu

12.45 sati:
Ivica Musa
Politička moć i tretman nasilja u srednjovjekovnoj Europi

13.00 sati:
Mirza Mešić
Kur’an o nasilju

13.15 sati:
Srećko Koralija
Međureligijski dijalog-put do izgradnje mira

13.30 – 14.00 sati:
Rasprava

Završetak simpozija

—–

Bitno.net