MedijiFoto: Laudato
“Osobna priča koja emotivno dotakne čovjeka, vrijedi više od svih činjenica koje novinar može ponuditi u svom članku”, ustvrdio je Armando Fumagalli, profesor semiotike na Papinskom sveučilištu Svetog križa u Rimu.

„Za dobar novinarski uradak, važno je koristiti jednostavne i snažne riječi. To je ono što će ljudi zapamtiti i osjetiti“, pojasnio je Fumagalli.

Kako je istaknuo, treba govoriti istinu, ali na način da se putem vijesti potakne empatija te da na taj način ostane u srcima s pravom porukom.

Prvog dana međunarodne konferencije za katoličke medijske novinare u Rimu, govorio je i Mark von Riedemann, direktor radijske i televizijske mreže u Njemačkoj, koji je svojim televizijskim prilozima o progonjenim kršćanima u Iraku, Indiji i Kini, potaknuo i druge novinarske profesionalce da progovore o diskriminaciji katolika i u svojim zemljama. Kako je otkrio, trenutno radi na projektu snimanja dokumentarca o hrvatskom blaženiku kardinalu Alojziju Stepincu.

Nadbiskup Andrea Maria Celli, predsjednik Papinskog vijeća za društvena sredstva, na konferenciji je istaknuo da su katolički novinari predani  Kristovu pozivu i pozvani na poštivanje drugih istina.

„Crkva mora ući i dijalog i dopušteno joj je govoriti i koristiti audiovizualna sredstva kako bi se širila Riječ Božja. Naime, u današnjem svijetu postoji izbor istina koje se kao da se mogu kupiti u supermarketu. Novinar je pozvan govoriti o Istini“, poručio je nadbiskup Celli.

Laudato.hr