Suslavili su domaći župnik iz Gline preč. Ivica Mađer i župnik iz Bučice vlč. Vedran Pejak-Pašić, kojem je povjereno dušobrižništvo nad zatvorenicima. Misi je prisustvovao i upravitelj Kaznionice Željko Šešerin. U homiliji je biskup okupljenima poručio da im je došao čestitati nadolazeći Uskrs i podijeliti s njima uskrsnu nadu koja je u svima onima koji vjeruju. Govoreći o pročitanom Evanđelju (Iv 8,31-42) biskup je podsjetio na Isusove riječi Židovima „Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi“.

„Što zapravo znači da nas istina najviše oslobađa? Očituje li se ta sloboda samo u fizičkim prilikama u kojima živimo? Da se možemo kretati gdje želimo ili je to zapravo nešto dublje i važnije? Ako slijedimo Istinu, onda ćemo biti slobodni, a ako slijedimo laž i zlo, zauvijek ćemo biti robovi. I sam Isus kaže: tko čini grijeh, rob je grijeha. Taj dakle nije slobodan. Slobodan je onaj koji čini dobro i koji može u toj slobodi činiti ono što zovemo ljubavlju prema bližnjima“, rekao je.

Ohrabrivši okupljene, biskup je poručio kako biti u zatvoru ne treba biti nešto najgore što se može dogoditi. „To je prilika zamisliti se i vratiti u život, izaći odavde bolji i duhovno preporođen. To je svima moguće. Ali kako? Ako se ne klanjamo krivim bogovima i ako se klanjamo samo Bogu jedinome. Sjetimo se kako je đavao kušao Isusa u pustinji da će mu dati sva bogatstva svijeta ako mu se pokloni, ali Isus mu odgovara: Bogu se samo klanjaj i njemu jedinome služi. To vidimo i na primjeru prvih kršćana i našeg zaštitnika sv. Kvirina, koji su život dali jer se nisu htjeli klanjati rimskim carevima i krivim bogovima“, nadodao je biskup Košić.

„I danas neki smatraju da mogu svijetom upravljati i odlučivati o sudbinama čitavih naroda. Ali samo Bogu jedinom se treba klanjati. To je najbolje činiti molitvom, prihvaćanjem vlastitog križa, trpljenjem i brigom o bližnjima. To je prava istina i put do Uskrsa“, rekao je biskup te zaključio, pozvavši okupljene na predanje Bogu, posebno u ovo preduskrsno i uskrsno vrijeme kako bismo svi doživjeli da je stvarno moguć novi život. Na kraju je biskupu na dolasku i poruci za Uskrs zahvalio vlč. Pejak-Pašić, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.