Prekjučer su u listu L’Osservatore Romano objavljeni i detalji o posebnim susretima pape Franje prigodom jubilejske audijencije. Istaknut je susret s teško bolesnim Giuseppeom Chiolom, koji se u dobi od 16 godina bori s karcinomom. Giuseppe je osobno pisao Papi prije nekoliko dana, izrazivši želju da se susretne s njime. Papa Franjo mu je ovom prigodom, prije same audijencije, podijelio i sakrament svete Potvrde. Susretu su nazočili i roditelji dječaka, kapelan bolnice, doravnatelj firentinskog Caritasa te volonteri „Misericordiae“, koji su omogućili prijevoz sanitetskim vozilom iz Firenze.

Nakon audijencije, Papa je posebno pozdravio i Lauru Salafiu, slučajnu žrtvu ulične pucnjave iz Catanie, na Siciliji, koja je unatoč teškoj ozljedi i paralizi, postala svjedokom praštanja, nade i želje za životom. Papa je svoj pozdrav uputio i predstavnicima sveučilišne zajednice, koja se na poseban način uključila u proslavu jubileja. Tom prigodom istaknuto je kako milosrđe i znanje moraju ići ruku pod ruku, kako bi se ostvarilo zadane ciljeve obnove društva.

Svetom Ocu su jučer predane i dvije knjige o žrtvama nasilja u crkvenom kontekstu,  s predgovorom o. Hansa Zollnera, predsjednika Centra za zaštitu djece, i člana Papinske komisije za zaštitu maloljetnih. To su otvorene rane, istaknule su autorice sestra Anna Deodato i Lucia Bove, no to su i svjedočanstva vjere i uskrsnuća što govore u ime svih žena žrtava nasilja.

Radio Vatikan | Bitno.net