Dva fragmenta relikvije Pravog križa postavljena su u novi Velški križ koji će se nalaziti na čelu krunidbene procesije Charlesa III. Fragmente je novom britanskom monarhu darovao papa Franjo.

Radi se o komadićima drveta za koje se vjeruje da su pripadali križu na kojem je raspet sam Isus Krist.

Prema jednoj predaji – koja seže sve do IV. stoljeća, a koju spominje i sv. Ambrozije – majka cara Konstantina sveta Jelena dala je kopati po Kalvariji te je ondje pronašla drvo Kristova križa i druge instrumente Kristove muke. Na tom je mjestu podignuta bazilika Svetog groba. Od drveta križa uzimani su fragmenti koji su potom slani u Carigrad, Rim te različite biskupije diljem kršćanskog svijeta. Neki od fragmenata za koje se vjeruje da potječu od Pravog križa nalaze se i u Hrvatskoj, točnije u dubrovačkoj katedrali.

Papin poklon smatra se važnom ekumenskom gestom s obzirom da je britanski monarh ujedno i glava Anglikanske Crkve koja se 1534., pod Henrikom VIII., odvojila od Katoličke Crkve.

Dodajmo i kako je Velški križ, u kojem su pohranjeni fragmenti Pravog križa, dar kralja Charlesa III. iz 2020. za stogodišnju obljetnicu Velške Crkve koja pripada široj anglikanskoj obitelji.

Križ je izrađen od materijala tradicionalnih za Wales: recikliranih srebrnih poluga koje je osigurala Kraljevska kovnica u Llantrisantu, drveta i velškog škriljevca. Na križu je urezan i natpis na velškom jeziku, tj. izreka pripisana sv. Davidu, zaštitniku Walesa: “Budite radosni. Budite vjerni. Činite male stvari.” U središtu križa nalaze se fragmenti koje je darovao Papa, postavljeni u obliku križića.

Nakon krunidbe Velški križ bit će izložen za štovanje u anglikanskim i katoličkim crkvama u Walesu.