Sinod

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

Mi, milošću Božjom poglavari najsvetijih autokefalnih Pravoslavnih Crkava, pravoslavnim vjernicima diljem svijeta, našoj kršćanskoj braći i sestrama u svijetu i svakom čovjeku dobre volje: blagoslov vam od Boga i pozdrav ljubavi i mira!
“Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. (1Sol 1, 2-3).

1. Sabravši se, milošću svedobrog Boga, na poziv Arhiepiskopa Konstantinovoga Grada i Ekumenskog Patrijarha Bartolomeja, u Fanaru, od 6. do 9. ožujka 2014. godine, u bratskoj ljubavi smo razmotrili pitanja koja danas zaokupljaju našu najsvetiju Crkvu. Služeći u zajedništvu svetu Liturgiju i koncelebrirajući Gospodinu u časnom patrijaršijskom hramu Svetoga Georgija u ovu slavnu i časnu Nedjelju Pravoslavlja, upućujemo vam riječ ljubavi, mira i utjehe.

Naša Jedna, Sveta, Saborna (Katolička) i Apostolska Pravoslavna Crkva, prebivajući u svijetu i sama doživljava izazove svakoga vremena. Vjerna Svetoj Predaji, Crkva Kristova vodi trajni dijalog sa svakim vremenom, trpi s ljudima i dijeli s njima njihove muke i nevolje. „Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke“ (Heb 13, 8).

Iskušenja i izazovi povijesti osobito su snažni u naše dane, te mi, pravoslavni kršćani, ne možemo stajati po strani ili biti ravnodušni prema njima. Iz tog razloga smo jednodušno sabrani (usp. Dj 2, 1) kako bi se mislima i osjećajima udubili u iskušenja i probleme s kojima se čovječanstvo danas suočava. „Izvana borbe, iznutra strepnje“ (2Kor 7, 5) – ove Apostolove riječi vrijede i danas.

2. Promatrajući ljudsku patnju diljem svijeta, izražavamo svoje suosjećanje pred mučeništvom i svoje divljenje pred svjedočenjem vjere kršćanâ na Bliskom Istoku, u Africi i u drugim dijelovima svijeta. Na umu nam je njihovo dvojako mučeništvo – jedno za svoju vjeru, a drugo za očuvanje svog povijesnog odnosa s ljudima drugih vjerskih uvjerenja. Podižemo optužujući glas protiv nemirâ i nestabilnosti koji navode kršćane na neželjenu odluku da napuste zemlju u kojoj se rodio Gospodin naš Isus Krist i odakle se Evanđelje raširilo po čitavome svijetu.

Suosjećamo sa svim žrtvama tragedije u Siriji. Osuđujemo svaki oblik terorizma i vjerske mržnje. Otmica metropolitâ Pavla i Ivana, drugih klerika i redovnicâ iz samostana Svete Tekle u Maaluli ostaje otvorena rana i mi tražimo njihovo trenutno oslobađanje.

Apeliramo na sve strane umiješane u sukob da odmah obustave vojne operacije, oslobode zarobljenike i uspostave mir u regiji putem pregovora. Kršćani Bliskog Istoka su kvasac mira. Mir za sve ljude znači također mir za kršćane. Podržavamo Antiohijsku Patrijaršiju u njenom duhovnom i humanitarnom služenju, kao i u njenim naporima da dođe do obnove razorenih područja i povratka izbjeglica.

3. Usrdno molimo za uspješan tijek i ishod pregovorâ o miru i za molitveno pomirenje radi izlaska iz krize koja i dalje traje u Ukrajini. Osuđujemo prijetnje kojima se najavljuje nasilno zauzimanje svetih samostana i hramova i molimo se za obraćenje naše braće koja se danas nalaze izvan zajednice sa svetom Crkvom.

4. Svjetska ekonomska kriza predstavlja osnovnu prijetnju pravdi i miru i na lokalnoj i na globalnoj razini. Njene posljedice su očigledne u svim slojevima društva, gdje se uočava odsutnost duhovnih vrijednosti kao što su dostojanstvo osobe, bratska solidarnost i pravdoljublje. Uzroci ove krize nisu često ekonomski, nego su i duhovno-moralne naravi. Nasuprot suobličavanju zemaljskim idolima moći, pohlepe i hedonizma, mi ističemo svoje poslanje da radimo na preobrazbi svijeta primjenjujući načela pravde, mira i ljubavi.

Uslijed egoizma i zlouporabe vlasti mnogi ljudi podcjenjuju svetost ljudske osobe i ravnodušno odbijaju prepoznati Božje lice u najmanjima među našom braćom i sestrama (usp. Mt 25, 40. 45), a mnogi ostaju ravnodušni i pred pojavom siromaštva, patnje i nasilja koji muče čovječanstvo.

5. Crkva je pozvana uputiti svoju proročku riječ. Izražavamo svoju iskrenu zabrinutost zbog lokalnih i globalnih tendencija koje obezvređuju i nagrizaju načela vjere, dostojanstvo ljudske osobe, instituciju braka i dar stvaranja. Naglašavamo neosporivu svetost ljudskog života, od začeća do prirodne smrti. Priznajemo brak kao zajednicu muškarca i žene koja je odsjaj jedinstva Krista i Njegove Crkve. Naše je poslanje očuvati životnu sredinu kao oni koji njome odgovorno upravljaju, a ne kao njezini vlasnici. U ovom vremenu Svete i Velike Četrdesetnice želimo potaknuti naše svećenstvo i vjerni narod da pokažu duh pokajanja i žive u čistoći srca, miru i praštanju, svjedočeći u društvu uvijek aktualno učenje Gospodina našega Isusa Krista.

6. Ovaj Zbor poglavara predstavlja za nas blagoslovljenu priliku da kroz zajedništvo i suradnju ponovno potvrdimo svoje jedinstvo. Potvrđujemo svoju privrženost načelu sabornosti ili sinodalnosti kao načelu od vrhunskog značaja za jedinstvo Crkve. Pažljivo osluškujemo glas svetog Ivana Zlatoustog, nadbiskupa konstantinopoljskog, koji kaže da „ime Crkve nije ime podjele nego ime jedinstva i suglasja”. Naša srca su okrenuta ka odavno očekivanom Svetom i Velikom Saboru Pravoslavne Crkve kako bismo posvjedočili njeno jedinstvo, kao i njenu odgovornost za suvremeni svijet i njenu ljubav prema njemu.

Sudionici Zbora suglasni su da je potrebno intenzivirati rad na pripremi Sabora. Posebno Međupravoslavno povjerenstvo započet će rad na tome od rujna 2014. godine, a svoj posao će privesti kraju do svete Pashe – Uskrsa – 2015. godine. Uslijedit će, u prvoj polovici 2015. godine, Predsaborska svepravoslavna konferencija. Sve odluke, kako na samom Saboru tako i u njegovim pripremnim etapama, donosit će se konsenzusom. Sveti i Veliki Sabor Pravoslavne Crkve sazvat će Ekumenski Patrijarh u Konstantinopolju (Carigradu) 2016. godine, ukoliko ne iskrsne nešto nepredviđeno. Saborom će predsjedavati Ekumenski Patrijarh. Njegova braća, poglavari ostalih Pravoslavnih autokefalnih Crkava, sjedit će njemu s lijeva i s desna.

7. Sa jedinstvom Crkve neraskidivo je povezana njeno misionarsko djelovanje. Crkva ne živi za sebe nego je dužna svjedočiti dijeliti darove Božje s onima koji su blizu i s onima koji su daleko. Sudjelujući u božanstvenoj Euharistiji i moleći se za ekumenu, pozvani smo i nakon svete Liturgije nastaviti Liturgiju i sa čitavim čovječanstvom podijeliti darove istine i ljubavi, suglasno posljednjoj zapovijedi Gospodinovoj i Njegovom obećanju: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode… I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Mt 28, 19 – 20).

8. Živimo u svijetu u kojemu multikulturalnost i pluralizam predstavljaju neizbježnu stvarnost, podložnu stalnim promjenama. Svjesni smo činjenice da se nijedno pitanje našega vremena ne može razmatrati ili riješiti izvan globalnog konteksta, kao i činjenice da bilo kakva polarizacija između lokalnog i globalnog na kraju dovodi do iskrivljavanja pravoslavnog načina mišljenja.
Stoga smo odlučni – i tada, štoviše, kada smo suočeni sa nesuglasicama, izdvajanjima i podjelama – objavljivati poruku Pravoslavlja. Priznajemo da je dijalog uvijek bolji od sukoba. Odustajanje i izolacija nikada nisu dobar izbor. Ponovno potvrđujemo svoju obvezu dijaloga s drugima – s drugim ljudima i s drugim kulturama, kao i s drugim kršćanima i s ljudima drugačijih vjerskih uvjerenja.

9. Usprkos spomenutim izazovima, propovijedamo Evanđelje – Radosnu Vijest – Boga „koje je tako ljubio svijet” da se „nastanio među nama”. Na taj način mi pravoslavni ostajemo ljudi puni nade. Usprkos teškoćama, ipak se usuđujemo polagati svoju nadu u Boga „koji jest i koji bijaše i koji dolazi – Svevladar“ (Otk 1, 8). Stoga dozivamo u pamet da posljednja riječ – riječ radosti, ljubavi i života – pripada Njemu, kojemu dolikuje svaka slava, čast i hvala u vijeke vjekova. Amen.

U Fanaru, 9. ožujka 2014.

+ Konstantinopoljski Bartolomej
+ Aleksandrijski Teodor II.
+ Jeruzalemski Teofil
+ Moskovski Kiril
+ Srpski Irinej
+ Rumunjski Danilo
+ Bugarski Neofit
+ Gruzijski Ilija
+ Ciparski Hrizostom
+ Atenski Jeronim
+ Varšavski Sava
+ Tirane Anastazije

Prijevod: Bitno.net