Rio

Na Youtubeu je objavljen prvi promotivni spot Svjetskog susretu mladih koji će se održati od 23. do 28. srpnja 2013. u Rio de Janeiru.

Spot donosi presjek svih Susreta mladih od 1987. kada je na inicijativu bl. Ivana Pavla II. održan prvi takav susret u Buenos Airesu.

Bitno.net