Foto: Shutterstock.com

Nizozemska udruga MARTIJN koja okuplja pedofile koji se bore za legalizaciju spolnih odnosa s djecom, čija je aktivnost (konačno!) zabranjena u travnju odlukom nizozemskog Vrhovnog suda, planiraju podnijeti žalbu na tu presudu pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasborgu. Obrazloženje njihove žalbe? Odluka da im se zabrani promoviranje pedofilije dovodi u pitanje njihovu slobodu govora!

Vrhovni sud je u travnju presudio kako aktivnosti MARTIJNA predstavljaju opasnost za “javni red” i sigurnost djece. Udruga je osnovana još tamo 1982., a izdavala je i časopis OK u kojem su bila objavljivana pisma čitatelja u kojem su opisivala svoja seksualna iskustva s djecom, dječja pornografija i slične stvari. Unatoč tome, nizozemskoj državi trebalo je 32 godine da ovu ekipu zabrani. Vođa organizacije Ad van der Berg uhićen je 2011. zbog posjedovanja dječje pornografije, a svojedobno je pokušavao pokrenuti stranku koja će se baviti legalizacijom pedofilije. Naravno, doživio je fijasko.

Sada je udruga najavila žalbu u Strabourgu, a njezin odvjetnik tvrdi kako je zabrana MARTIJNA ugrozila slobodu govora njezinih članova. Rasprava se očekuje u listopadu.

G. An. | Bitno.net