Gospićko-senjski biskup Zdenko Križić pozvao je na obnovu posvete Bezgrešnom Srcu Marijinu. Tekst poziva objavila je IKA, a mi ga prenosimo u cijelosti:

Draga braćo svećenici,

Budući da se nalazimo u nimalo lakom vremenu za Crkvu i čovječanstvo, želim uputiti svoju molbu i poticaj da u ove dane obnovimo našu posvetu Bezgrešnom Srcu Marijinu. U teškim vremenima srce majke je najsigurnije utočište. Posebno svijetli primjer u tome dao nam sv. Ivan Pavao II., koji je i sam u više navrata posvećivao svijet Bezgrešnom Srcu Marijinu te poticao sve pastire Crkve da to isto čine. Nakon posvete koju je svečano učinio 25. ožujka 1984., on ističe njezin značaj: »Povjeriti svijet i sebe Bezgrešnom Srcu Majčinu znači: ponovno se vratiti podno križa njezina Sina. Još više, to znači povjeriti svijet i sebe samom probodenom Srcu Spasiteljevu te se tako približiti samom izvoru njegova otkupljenja«.

Papa Benedikt XVI., govoreći o fatimskim događajima, teološki potkrjepljuje biblijski temelj pobožnosti prema Prečistom Srcu Marijinu, po kojemu se ostvaruje savršeni prinos Presvetome Trojstvu. Svi se bolni događaji mogu skratiti i ublažiti posvetom Bezgrešnom Srcu Marijinu. Čak i neprijatelje Crkve i neprijatelje života možemo molitveno izručiti njoj jer ona je Majka svega čovječanstva. Tako će neprijatelji u svojim naumima onemoćati, a mi ćemo biti svjedoci koliko je posveta Srcu Marijinu učinkovita, koliko se Bog po toj posveti proslavlja i kako nas ta posveta štiti u ovom vremenu koje nije lako. Papa Franjo, također slijedeći primjer svojih predšasnika, Crkvu i svijet posvećuje Bezgrešnom Srcu Marijinu 22. listopada 2013.

U našemu narodu, kao veliki štovatelji Blažene Djevice Marije i njezina Bezgrešnog Srca, posebno se ističu bl. Alojzije Stepinac, koji je 7. srpnja 1940., u Mariji Bistrici posvetio hrvatski narod Presvetoj Djevici Mariji, a u novijoj povijesti, tijekom Domovinskog rata, kardinal Franjo Kuharić, uime Hrvatske biskupske konferencije, je 15. siječnja 1992. posvetio hrvatski narod Prečistom Srcu Marijinu.

Mi želimo obnoviti tu posvetu u ovom našem vremenu, ne zato što mislimo da je istekao rok posvete koju su uime Crkve i naroda učinili naši prethodni učitelji u vjeri, nego tu posvetu želimo jače oživjeti u svijesti vjernika našega vremena. Stoga potičemo da se posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu obnavlja u zajednici vjernih svake prve subote u mjesecu (kada to bude moguće). Bilo bi hvale vrijedno ako bi svećenici ovu posvetu, u vremenu ove epidemije, molili uime naroda svaki dan nakon mise, a vjernici da to čine osobno u bilo koje drugo vrijeme dana. U budućnosti bi se to moglo činiti zajedno s vjernicima nakon mise ili nakon krunice. Ovu posvetu preporučujemo i svim vjernicima.

Predlažem da to započnemo u subotu uoči Cvjetnice, 4. travnja 2020. Sada, dok budemo činili ovu posvetu u skrovištu svojega srca, vjerujemo da će nebeska Majka pogledati na molitveni prinos svojih svećenika i vjernika, te se za nas zauzeti kod svoga Sina i isprositi nam ono što nam je sada najpotrebnije. Kao što nas Sveto pismo uči da „Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu“ (Lk 2,19), tako isto vjerujemo da će ona također naše molitve i posvetu pohraniti u svome Srcu i prikazati ih svome Sinu. Pouzdajmo se u Gospodina i u njegovu i našu Majku.

Sve vas srdačno pozdravlja Gospićko-senjski biskup, Zdenko Križić

U prilogu pismu svećenicima, dostavljene su i dvije posvete koje se mogu moliti po izboru. Biskup je pozvao župnike da ih umnože i stave u crkve kako bi ih vjernici mogli uzeti.

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

(Gospićko-senjska biskupija, 3.4.2020.)

Blažena Djevice Marijo, Majko Gospodina našega Isusa Krista i Majko naša! Crkva je u svome zemaljskom hodu uvijek prepoznavala tvoju majčinsku blizinu i skrb za svoju djecu. Posebno je iskusila kako je dobro staviti se pod tvoju obranu i zaštitu u vremenima kušnji i zbunjenosti. Budući da djeca po naravi, kada se nađu u strahu, bježe majci u krilo, tako se i mi želimo ovom posvetom potpuno izručiti tebi i tvome Bezgrješnom Srcu. Stoga, tvome Bezgrješnom Srcu posvećujemo sebe, naše obitelji, naše župne zajednice i cijelu Biskupiju. Tvome Bezgrješnom Srcu posvećujemo i predajemo također sve neprijatelje Crkve, naroda, Domovine i života. U ovo vrijeme, kada epidemija pokazuje zastrašujuću prijetnju za naše živote, a naviješta i mnoge druge krize kao posljedicu svoga djelovanja, utječemo se tvome Bezgrješnom Srcu kao korablji spasa u ovim okolnostima. Izmoli nam kod svoga Sina oproštenje naših grijeha i grijeha cijeloga svijeta te se zauzmi za nas, kao za svoju djecu. Posvećujući i predajući tvojemu Bezgrješnom Srcu narod naše biskupije, molimo da svojim moćnim zagovorom sve narode privedeš svojemu Sinu. Primi ovu posvetu kao zadovoljštinu za grijehe koji se nanose tvome Bezgrješnom Srcu i Božanskom Srcu Isusovu. Tebi predajemo svoje krsno dostojanstvo te obećajmo živjeti kao djeca svjetla, kojima će glavni putokaz života biti riječ tvoga Sina, riječ Evanđelja. Poštedi nas otpada od vjere, očuvaj od pošasti epidemije, potresa, kuge, gladi i rata. Kao tvoja djeca, čvrsto stojimo u vjeri da ćemo naći sklonište u tvome Bezgrješnom Srcu i zaštitu pod tvojim majčinskim plaštem. Primi nas u Hram svoga Bezgrješnog Srca da možemo dostojno slaviti Presveto Trojstvo u vjernosti tebi i tvome Sinu. Zauzmi se za nas pred milosrdnim Ocem, iz ljubavi za nas raspetim Sinom i Duhom Svetim, tvojim nebeskim Zaručnikom, da se njegova milost izlije na nas i obnovi lice Crkve i cijelog čovječanstva. Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikada nije čulo da si ikoga zapustila koji se u tvoju zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio! Ovim pouzdanjem ohrabreni utječemo se i mi k tebi, Djevice i Bogorodice. K tebi, Majko, dolazimo; pred tobom, evo, stojimo, mi grješnici i vapimo: nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti naše molbe, nego ih milostivo primi i usliši. Amen.

Majko Božja od Krasna, moli za nas. Sv. Josipe, moli za nas. Sveti hrvatski sveci i mučenici, molite za nas.

Posvetna molitva Prečistom Srcu Marijinu

(Franjo Kuharić, 15. siječnja 1992., prilagođena današnjim okolnostima)

Presveta Djevice Marijo, utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih! Naši pradjedovi dali su ti naziv Najvjernija Majka i Odvjetnica Hrvatske. Ti si nam to bila kroz cijelu tešku povijest! Mi danas s dubokim pouzdanjem molimo da nam budeš Zagovornica kod svoga Božanskog sina i našeg Spasitelja, Isusa Krista, kako bi se smirili naši dani i ostvarile naše nade za svako dobro ljudi i narodâ. U nemiru koji pogađa Hrvatsku domovinu, naš narod i naše sugrađane, kao i druge zemlje i narode zbog opasnosti zaraze od koronavirusa, povjeravamo se i svim srcem predajemo tvome majčinskome Srcu; moli za nas i moli s nama da milosrdni Bog udijeli mir našim srcima, našim obiteljima, svim ljudima i narodima. Ponizna službenice Gospodnja i Kraljice mira, izmoli od Srca svoga božanskog Sina, i našeg Spasitelja, Isusa Krista, mir koji on daje: mir u istini i ljubavi, mir u slobodi i pravednosti, mir s Bogom, mir s čovjekom. Želimo biti dostojni toga mira, skrušeno se kajući za svoje osobne grijehe, za grijehe u obiteljima, za sve grijehe protiv Božjih zapovijedi u našem narodu. Milosrdna Majko, utočište grješnika izmoli nam darove Duha Svetoga da on svojom snagom promijeni ljudske misli i srca na dobro, za pravednost, za mir. Utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih, u ime uznemirenih i uplašenih, u ime suza ranjenih i zalutalih, u ime patnje nevinih i virusom zaraženih, molimo te da svojim zagovorom od nebeskog Oca izmoliš svojoj ljudskoj djeci čvrstu vjeru i nepokolebljivu nadu. Neka se skrate ovi dani teških iskušenja i neka zasja mir Božji u našoj domovini i u cijelom svijetu. Predobra Majko, moli za nas. Amen!

– Pročitajte više: Vrhbosanska nadbiskupija i Banjolučka biskupija u subotu će obnoviti posvetu Bezgrešnom Srcu Marijinu

IKA | Bitno.net