www.freeimages.com č foto asifthebes 22

Milosrđe je za njih bila kuga. Otrov koji je uništavao provođenje revolucije, za Lenjina, ili provođenje čišćenja svijeta, za Hitlera.

Po tom su njih dvojica bili antikristi. Kod Krista je na prvom mjestu: milosrđe. Njegovo milosrdno Srce na kraju je trebalo biti i probodeno, jer Ga farizeji i pismoznanci nisu podnosili. Strašno ih je iritiralo njegovo blago ophođenje s carinicima i bludnicama. Ah, to milosrđe! Ono je samo trijumf slabosti, popustljivosti, nemoći, nepravde, mlitavosti, i svega tomu sličnoga. Nikada se s njim ništa neće postići.

Za današnji pobjednički kapitalizam kažu da je okrutan. Ne pozna milosrđa. Konkurencija: pobjeda ili nestanak. Izaberi. Nema trećeg. Kakvo milosrđe? Ono zaustavlja razvoj. Osiromašuje nacije. Koči provođenje striktnih zakona. Pogoduje gotovanima.

U Krležinoj drami Gospoda Glembayevi milosrđe je ogađeno do krajnjih granica. On doziva krvavo uspostavljanje pravde. Crvenu oluju. Klanje bogatih i obogaćenje siromašnih i šlus! Iz njihovih zapisa znamo da je bio fasciniran Lenjinom. Opijao se Lenjinovim koljačkim pohodima po kulačkim imanjima, kao i Lenjinovim razaranjem crkava i likvidiranjem klera, te gamadi koja bleji o milosrđu.

Čim osjetimo da se progoni milosrđe, možemo znati da je blizu nova diktatura i novo prolijevanje krvi. Antikrist se ponovno diže i otvara svoje zmajsko ždrijelo. Cilj mu je potjerati Krista s ovoga svijeta i uspostaviti carstvo tiranije. Krist mu je najveća prepreka jer On uspostavlja kraljevstvo milosrđa. To je kraljevstvo u kojem posrnuli i slabi pretječu velike, pametne, sposobne i jake.

Antikrist se pita: Kako na zemlji može postojati red, rad, disciplina, prosperitet, blagostanje i tome slično, onamo gdje je embrij ispred odrasla čovjeka, slabić ispred snagatora, grešnik ispred pravednika, nemoćnik ispred moćnika, ludi ispred mudroga, bolesni ispred zdravoga, hendikepirani ispred cjelovitoga, i tako redom?

Krist pak pita: kako može postojati sreća i život onamo gdje je jači zaštićeniji od slaboga, onamo gdje je zdravi preferiran iznad hendikepiranoga, siromah stavljen na milost i nemilost bogatašu i tako redom?

don Šimun Doljanin| Bitno.net