Rezultat

#1. Prema crkvenoj predaji, roditelji Blažene Djevice Marije zvali su se...

#2. Što je Marija učinila nakon susreta s anđelom Gabrijelom?

#3. Što se dogodilo kad je Elizabeta čula Marijin pozdrav?

#4. Da će joj „mač probosti dušu“, Mariju je prilikom prikazanja Isusa u Hramu upozorio...

#5. Na svadbi u Kani Galilejskoj, kad je nestalo vina, Marija je rekla slugama:

#6. Kome je Isus s križa povjerio svoju majku riječima „Evo ti majke“?

#7. U kojem je gradu, prema predaji, Marija provela posljednje dane svojega života?

#8. Koju molitvu pronalazimo u Evanđelju po Luki?

#9. Koja je najstarija marijanska svetkovina?

#10. Marija je svečano proglašena Bogorodicom na...

#11. Koliko je marijanskih dogmi proglasila Katolička Crkva?

#12. Kada Crkva slavi Marijin rođendan?

#13. Što znači 'bezgrešno začeće'?

#14. Na blagdan Velike Gospe slavimo...

#15. Jedna od najstarijih molitava Blaženoj Djevici Mariji je:

#16. Koji od ova tri naziva katolici pridaju Blaženoj Djevici Mariji?

#17. Drugo slavno otajstvo krunice je:

#18. Godine 2003., radosnim, žalosnim i slavnim otajstvima krunice papa Ivan Pavao II. dodao je...

#19. Marijina boja je...

#20. „Mariju nikada ne možemo dovoljno poštovati” rekao je...

Dovrši kviz

Želiš proširiti svoje znanje? Predlažemo ti članke na ovom linku!