Možda ste se i vi pitali zašto Crkva toliko uzvisuje Bezgrešnu Djevicu. Možda se također pitate zašto je Bog odabrao Mariju u djelu otkupljenja. Na koncu, zašto đavao mrzi blaženu Majku toliko i zašto bismo mi trebali biti njezini odani vitezovi?

Ona će ti glavu satirati

Mjesto radnje je Edenski vrt (usp. Post 3). Likovi su Bog, zmija, Adam i Eva. Đavao se zlobno smije pobjedi. On je upravo prevario Evu, a kroz nju, Adama. On je tako ponosan na sebe. Gotovo da možete osjetiti demonski ponos u toj destrukciji, jer je uspješno ugroženo Božje djelo stvaranja, a ljudska bića – za koje Bog ima posebnu ljubav – strovaljena su u smrt i jad.

Bog dolazi na scenu kako bi počistio nered, tragično prokletstvo nastalo od grijeha, ali i da se proglasi protoevanđelje, prvi nagovještaj Evanđelja i đavolje propasti.

Bog se prvo obraća zmiji i kaže joj da će jesti zemlju svega svoga života. Zatim otkriva nešto što đavla užasava – njegov konačan poraz koji će doći po rukama žene. „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.“ (Post 3,15)

Teolozi raspravljaju je li zamjenica muškog ili ženskog roda u rečenici: “On (ona) će ti glavu satirati”, tj. odnosi li se na Djevicu Mariju ili Isusa Krista. Isus će satrti Sotoni po Mariji. Ona je sredstvo kojim će Isus uništiti svog drevnog neprijatelja. (Nap. prev. u komentarima jeruzalemske Biblije vezano uz ovaj tekst nalazimo ovo tumačenje: „Hebrejski tekst proglasuje neprijateljstvo između zmijina i ženina roda, suprotstavlja čovjeka đavlu i ‘njegovu rodu’, a najavljuje čovjekovu konačnu pobjedu. Grčki prijevod, započinjući drugi dio rečenice zamjenicom u muškom rodu (‘on’), pripisuje tu pobjedu ne ženinu potomstvu općenito, nego jednom pojedincu; to će dati povoda mesijanskom tumačenju, što će ga izrijekom iznijeti mnogi Oci. S  Mesijom se vezuje njegova Majka, pa će mariološko tumačenje latinskog prijevoda postati u Crkvi tradicionalnim.“ Jeruzalemska Biblija, KS, Zagreb, 2004.)

Zašto dakle đavla toliko boli da bude poražen od Marije? Zašto Bog želi koristiti Mariju da porazi đavla?

„Silne je zbacio s prijestolja, a uzvisio neznatne.“

Đavao mrzi, tj. gadi mu se činjenica da će njegov krajnji poraz doći po rukama ponizne sluškinje. Na neki način, njegovo ponosno srce moglo bi podnijeti poraz od samoga Boga koji je svemoguć, ali biti skrhan od male Gospe iz Nazareta? Misao je apsolutno ponižavajuća. To ga čini ludim jer ako postoji jedna stvar koju najponosnije biće na svijetu mrzi to je biti ponižen.

Đavao vidi svoj poraz od Djevice Marije ponižavajućim, jer je ona žena, a žene su slabiji, nježniji spol (usp. 1 Pt 3, 7), a on to prezire. On želi da žene budu zlostavljane, degradirane te da ih se gleda kao objekt. Da ne spominjemo još i činjenicu da je naša Gospa ljudsko biće, a đavao mrzi ljude, jer mi imamo tijela a on je čisti duh koji misli da su tijela nešto odvratno. No, tu je još jedan, dublji razlog zbog kojeg đavao mrzi Marijinu pobjedu – ona je njegova zamjena na nebu. Kako?

Lucifer (Svjetlonoša) je izvorno bio Božje postignuće. Bio je ljepši, jači od svih ostalih stvorenja koja je Bog stvorio; bio je tako moćan da je stvarno mislio kako bi mogao biti bolji od Boga. Glavne oznake đavla su ponos i zavist na svemogućeg Boga.

A koja su obilježja naše Gospe? Prije svega, ona je iznimno skromna. Zapravo, ona je najskromnije biće koje je ikada postojalo. Za svaki gram ponosa kojeg đavao ima, Marija ima dvostruko više poniznosti. Za svaku kap mržnje ispunjenu gorkom zavisti u đavoljem crnom srcu, Marijino srce je ispunjeno dvostruko višim pohvalama Bogu. Za svaku malo iskrivljenu i destruktivnu izopačenost đavolje duše, Marijino je srce puno čistoće i plodnosti. I po milosti, Bog ju je učinio najljepšim i najslavnijim bićem u cijelom svemiru – naslov kojeg je đavao htio za sebe.

Bezgrešna je đavolova suprotnost. U svakom pogledu, ona je njegova zamjena, i on to zna. Ova božanska prednost Marije nad đavlom otkrivena je u Gospinu hvalospjevu „Veliča“.

„Veliča duša moja Gospodina,

klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje.

Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime Njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je Njegova nad onima što se Njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim.

Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.“ (Lk 1, 46-55)

U hvalospjevu „Veliča“ vidimo ulogu Marije u spasenju:

Marijina poniznost (“što pogleda na neznatnost službenice svoje”),

Božja čudesna djela koja su ostvarena u njenom životu (“jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime Njegovo!),

Božje istjerivanje đavla (“iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene”),

Božje veličanje Marije na đavoljem mjestu (“silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne”).

Najgore od svega za đavla je to što je njegova zamjena na nebu nitko drugi nego Majka vječne Riječi, Isusa Krista, čija je muka i smrt otkupila čovječanstvo koje je đavao htio uništiti. Njezin „da“ Bogu od neposlušne prve Eve u Postanku pripravio je put Novom Adamu – njezinu Sinu. Slabost prve Eve, koju je đavao toliko prezirao, zamijenjena je skromnom poslušnošću Marije, čija je poslušnosti Božjoj volji dopustila da se učine uistinu velika djela.

To je božanski plan za poraz Njegova neprijatelja. Ovo je poniženje i propast Božjeg neprijatelja.

Raskid s đavlom

U slučaju da niste još shvatili, đavao vas mrzi. Njegova gorka zavist nadahnjuje ga da uništi Božja stvorenja, kako bi ih povukao u ponore pakla. On nema veće želje nego da nas – koji smo stvoreni na sliku Božju –  pridruži vječnom plamenu ognjenog jezera.

Ali, ne bojte se! Stara zmija je nemoćna protiv Bezgrešne Djevice, jer u Božjem planu, ona je instrument koji će Isus koristiti da sruši đavla. Želite li satrti glavu đavlu u vašem životu? Želite li kroz iskušenja i oluje sigurno stići u vječnu domovinu? Odgovor je jednostavan: pozovite Mariju! Ljubite ju, budite joj odani sluga. Budite njezin vitez, njezin branitelj, njezin apostol! Posvetite se njoj potpuno – ništa što pripada njoj neće biti izgubljeno! Sveti Ivan Damašćanski rekao je tako lijepe riječi: “Biti posvećen tebi, o sveta Djevice, je ruka spasenja koju Bog daje onima koje On želi spasiti.”

Đavao je razjaren, osvetoljubljiv jer zna da mu vrijeme ističe. On se boji i ljut je, jer zna da će jednoga dana biti slomljen od Žene od koje njegovo srce drhti, Žene koja “dolazi kao što zora sviće, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska pod zastavama.” (Pj 6,10)

Molitva Gospodarici neba i Kraljici anđela

Uzvišena Kraljice neba i Gospodarice anđela, tebi je Bog udijelio vlast i poslanje da satreš glavu Sotoni. Ponizno te molimo da nam pošalješ nebeske čete, da na tvoju zapovijed gone zle duhove, posvuda s njima zametnu boj, slome njihovu drskost te da ih u bezdan pakleni strovale. Tko je kao Bog!
O dobra i nježna Majko, ti ćeš uvijek biti naša ljubav i naša nada.
O božanska Majko, pošalji svete anđele da me brane i da daleko od mene otjeraju okrutnog neprijatelja!
Sveti anđeli i arkanđeli, branite nas i čuvajte nas!

Sam Guzman | catholicgentleman.net

Prijevod: M. K. | Bitno.net