Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je jučer preporuke za vjerska slavlja, koje su naši biskupi popratili zajedničkim pismom. Prema tim preporukama svaka je biskupija u Hrvatskoj trebala donijeti vlastite odredbe za svećenike i vjernike, u skladu sa smjernicama HZJZ-a.

Kako bi vam olakšali, odredbe pojedinih biskupija u sažetom smo obliku objavili na jednom mjestu. Pritom smo za svaku biskupiju/nadbiskupiju/metropoliju priložili link koji vodi na njihove detaljne upute.

Zagrebačka nadbiskupija

*detaljne upute za svećenike i vjernike Zagrebačke nadbiskupije možete pročitati OVDJE.

Kardinal Bozanić pozvao je sve da poštuju mjerodavne preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.

Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se određene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine.

Potrebno je utvrditi koliko ljudi određeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu međusobnu udaljenost.

Ako je moguće, treba se ozvučiti prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, poštujući propisanu udaljenost.

Neka se u crkvama označe sva predviđena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.

Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise slaviti na otvorenom, uz držanje mjera fizičkog razmaka.

Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve. Također u crkvama se treba voditi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišćenju. Svećenici neka paze na poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuđa i drugih predmeta s kojima su u doticaju.

Posude za blagoslovljenu vodu i dalje trebaju ostati prazne, a u obredu mira treba se ispustiti gesta pružanja ruke.

Za vrijeme svete mise neće se skupljati milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenoj košarici na određenom mjestu u crkvi.

Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak.

Pričest prema mogućnosti treba dijeliti samo predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći odgovarajuću zaštitnu masku. Također, svećenik prije samoga pričešćivanja treba dezinficirati ruke. Pričest se treba dijeliti isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke.

Kardinal Bozanić pozvao je i da se razvidi mogućnost većega broja misa, a svim je svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, dao mogućnost da do daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati).

Predloženo je da se u dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, napravi unaprijed određeni raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež.

Ispovijed se treba organizirati u prostoru (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Ispovjednik i pokornik trebaju nositi zaštitne maske.

O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute.

Splitska metropolija (Splitsko-makarska nadbiskupija, Šibenska biskupija, Hvarska biskupija, Dubrovačka biskupija)

*detaljne upute za vjernike i svećenike Splitske metropolije možete pronaći OVDJE.

Biskupi Splitske metropolije preporučili su da se mise slave (gdje je to moguće) na otvorenom uz držanje mjera fizičkog razmaka.

Ako se misa održava u crkvama trebaju se označiti sva predviđena mjesta za vjernike koja moraju biti međusobno udaljena najmanje dva metra u svim smjerovima. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.

Crkve se trebaju držati otvorenima kako vjernici ne bi dodirivali vrata pri ulasku i izlasku iz crkve. Također, u crkvu se treba ući na jedna, a izaći na druga vrata.

U svakoj crkvi za misno slavlje trebaju biti određeni redari koji će vjernicima pomoći u pridržavanju uputa. Redari trebaju nositi maske i rukavice, a na ulasku u crkvu svakom će vjerniku poprskati ruke sredstvom za dezinfekciju. Redari također trebaju ograničiti ulazak u crkvu na onaj broj vjernika koliko ima označenih mjesta. Sudionicima koji ne uspiju ući u crkvu treba se omogućiti praćenje svete mise izvan crkve.

Neka se nakon svake mise prema uputama HZJZ-a dezinficira i prozrači crkvu.

Iz bogoslužnih prostora trebaju biti uklonjeni blagoslovljena voda, pjesmarice i molitvenici, a ukinuta je gesta pružanja znaka mira te sudjelovanje ministranata u služenju kod mise.

Za vrijeme pričesti, vjernici trebaju ostati na svojim mjestima, odnosno minimalno se kretati u crkvi, a svećenik treba doći do njih. Podjela svete pričesti bit će isključivo na ruku. Pritom svećenik, djelitelj svete pričesti, treba staviti zaštitnu masku i dezinficirati ruke prije samog čina podjeljivanja svete pričesti.

Za vrijeme svete mise neće se skupljati milostinja, a vjernici svoj prilog mogu ostaviti u prigodno postavljenim košaricama nakon svete mise.

Pjevački zborovi, ovisno o veličini prostora za pjevače, neka se svedu na nekolicinu koja može održavati propisani razmak.

Sve vjernike koji zbog ove situacije u svojoj savjesti smatraju da ne mogu ili ne trebaju ići na misu, biskupi su oslobodili dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi, potaknuvši ih da prijenos svete mise prate putem radija, televizije ili društvenih mreža.

Ostali sakramenti:

Za ispovijed se treba koristiti prostor (crkva, sakristija ili dvorana) gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Ispovjednik i pokornik trebaju nositi zaštitne maske, a prije ulaska pokornik je dužan dezinficirati ruke. Vjernici koji čekaju ispovijed trebaju držati potreban fizički razmak.

Sakramenti krštenja i ženidbe mogu se slaviti uz držanje fizičkog razmaka od najmanje dva metra, s izuzetkom za članove istog kućanstva. Svećenik treba nositi zaštitnu masku u onim dijelovima obreda u kojima ne može držati potreban fizički razmak. Obredne geste koje uključuju dodir, kao i bliske fizičke kontakte, treba svesti na najmanju moguću mjeru ili izbjegavati. Krštenja se trebaju vršiti isključivo polijevanjem i to vodom blagoslovljenom unutar obreda.

Prilikom podjeljivanja sakramenta bolesničkog pomazanja svećenik mora prije dolaska kod bolesnika staviti jednokratnu zaštitnu masku i rukavice. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju zaraze.

Prilikom slavlja kršćanskih sprovoda trebaju se obdržavati zdravstvene i sigurnosne upute mjerodavnih državnih institucija. Sprovodne mise se mogu održavati samo nakon ukopa pokojnika i držeći se gore navedenih uvjeta za slavljenje svetih misa.

Na vjerskim okupljanjima preporuča se svima nošenje maski.

Zadarska nadbiskupija

*detaljne upute za vjernike i svećenike Zadarske nadbiskupije možete pronaći OVDJE.

Neka se, koliko je moguće, vrata crkve drže otvorenima da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku ili izlasku iz crkve i neka se kod ulaska u crkvu omogući vjernicima dezinficiranje ruku.

Moguće je slaviti svete mise i na otvorenom uz održavanje mjera fizičkog distanciranja (2 metra).

Na vjerskim okupljanjima preporuča se nošenje maske, posebnice svećenicima kad ispovijedaju i dijele sakramente bolesničkog pomazanja i pričesti, kao i tijekom krštenja, vjenčanja i sprovoda. Neophodna je dezinfekcija ruku djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti, koju također treba dijeliti s maskom na licu. Pričest se dijeli na ruku.

Kao i do sada, na svetim misama izostavljeno je davanje mira pružanjem ruke, a u škropionicama ne smije se nalaziti voda.

Milostinja se treba prikupljati na način da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju se prikuplja milostinja. Onaj tko prikuplja lemozinu treba nositi masku. Također, treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu.

Svećenik koji ima simptome povišene tjelesne temperature te uz to kašlje i ima poteškoća s disanjem, ne bi smio slaviti misu s narodom niti dijeliti sakramente.

Od dolaska na mise trebaju se suzdržati osobe sa simptomima povišene tjelesne temperature, kašlja i koji imaju poteškoća s disanjem, kao i osobe s kroničnom bolešću srčano-žilnog ili dišnog sustava, šećerne i maligne bolesti. Isto vrijedi i za one koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da su mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

One vjernike, koji zbog trenutnog stanja s koronavirusom, u savjesti smatraju kako ne mogu ići na misu, nadbiskup Puljić oslobađa obveze i dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi te ih potiče da svetu misu prate na radiju, televiziji ili na internetu.

Ostali sakramenti:

Ispovijed se treba omogućiti na prozračnom mjestu (sakristija ili dvorana) gdje će biti osigurana diskrecija i potreban fizička distanciranosti.

Slavlja prve pričesti i svete krizme odgađaju se do najesen, ukoliko zdravstvene prilike budu dopuštale.

Tijekom podjele sakramenata vjenčanja, krštenja i drugo, upute HZJZ kažu da „bude prisutno najviše 10 osoba ukoliko se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt, preporuča se da nose maske“.

Đakovačko-osječka nadbiskupija

*detaljne upute za vjernike i svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije možete pronaći OVDJE.

Nadbiskup Hranić u pismu svećenicima i vjernicima istaknuo je kako je potrebno je poštovati udaljenost između vjernika u crkvi od najmanje dva metra. To vrijedi i za udaljenost prilikom ulaza, izlaza, odlaska na pričest i neovisno o tome da li se u crkvi sjedi ili stoji.

Broj vjernika koji mogu ući u crkvu nije određen, već ovisi o veličini crkve. Stoga se moli župnike da analiziraju koliko osoba može ući u crkvu.

Predloženo je također da se označe sjedeća i stajaća mjesta u crkvi, a da na ulazu bude netko od župnih suradnika koji će, kad u crkvu uđe broj vjernika kojega crkva može primiti poštujući distancu od 2 m, ostale vjernike zamoliti da ostanu ispred ili oko crkve.

Nadbiskup je istaknuo da je najbolje ako bi župe, koje to mogu ostvariti, koristile mogućnost euharistijskog slavlja na otvorenom prostoru. Župnici su pritom zamoljeni da što prije osiguraju barem privremeno ozvučenje prostora oko i ispred crkve kako bi vjernici koji ostanu vani mogli pratiti svetu misu.

Preporučeno je da svećenici nose zaštitne maske te dezinficiraju ruke prije no što pristupe podjeli sv. pričesti. Također, preporučeno je i da svi vjernici koji budu u crkvi nose maske za lice koju će ukloniti samo na trenutak pristupajući sv. pričesti. Pričest se treba primiti isključivo na ruke. Nošenje maski vrijedi i za skupljače milostinje i druge župne suradnike koji se eventualno radi nekog razloga kreću među vjernicima po crkvi.

Bogoslužni prostori obvezno se moraju prozračivati pola sata prije i poslije mise. Također važno je dezinficirati cijeli prostor, osobito ručke, rukohvate, prekidače i sl predmete koje dotiče veći broj ljudi. Vjernicima na ulazima u crkve treba biti dostupno sredstvo za dezinfekciju ruku.

Na ulazu u crkve i dalje neće biti blagoslovljene vode, a izostavljena je i gesta pružanja znaka mira.

Svim se vjernicima preporučuje da kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu te da ne idu na euharistijsko slavlje ukoliko imaju temperaturu veću od 37,2˚ C, ukoliko kašlju, kišu, otežano dišu…

Ostali sakramenti:

Dopuštena su vjenčanja, krštenja i drugi sakramenti, pri čemu se trebaju poštovati upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pričesti i sv. krizme odgođene su do daljnjeg.

Požeška biskupija

*pismo požeškog biskupa Antuna Škvorčevića svećenicima i vjernicima možete pročitati OVDJE. Uz pismo priložene su i smjernice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za održavanje misa s pukom i slavljenje sakramenata.

Biskup Škvorčević u pismo je upozorio kako mjere zaštite za vjerska okupljanja nisu ukinute nego ublažene.

U tom smislu naglasio je da se posebna pozornost prilikom slavljenja svetih misa i drugih sakramenata treba posvetiti ograničavanju socijalnog kontakta.

“U tom smislu svaki će župnik dogovoriti sa svojim župnim pastoralnim vijećem kako će konkretno primijeniti navedeno pastoralno načelo u svojim uvjetima, pridržavajući se mjera obrane od opasnosti zaraze koronavrusom.”

Svaka pojedina župa također treba odrediti način na koji će vjernici pristupiti sakramentu pomirenja, a za slavlja prve pričesti i svete potvrde biskupija će upute dostaviti naknadno.

Naglašena je važnost toga da svećenici i vjeroučitelji u dogovoru s roditeljima pripravljaju kandidate za navedene sakramente po građi i na način kako je to svim župnicima i vjeroučiteljima dostavio Pastoralni centar Požeške biskupije.

Riječka nadbiskupija

*detaljne upute za vjernike i svećenike Riječke nadbiskupije možete pronaći OVDJE.

Iz Riječke nadbiskupije pozvali su da se vrata crkve drže otvorenima da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku ili izlasku iz crkve. Preporučeno je i da se kod ulaska u crkvu omogući vjernicima dezinficiranje ruku.

Jedna od najvažnijih mjera je nastojati u svim prilikama održavati udaljenosti između pojedinih vjernika od najmanje 2 metra. Moguće je slaviti mise na otvorenom.

Blagoslovljena voda i dalje treba biti uklonjena iz posuda na ulazima u crkve, a izostavlja se do daljnjega i znak pružanja mira.

Pričest se treba primiti isključivo na ruku. Pritom je neophodna dezinfekcija ruku djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti, koju neka dijeli s maskom na licu.

Milostinja se treba prikupljati tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju se prikuplja milostinja. A onaj tko je prikuplja treba nositi masku. Posebno se treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu.

Na vjerskim okupljanjima preporučuje se nošenje maske, posebice svećenicima kad ispovijedaju i dijele sakramente bolesničkog pomazanja i pričesti, kao i tijekom krštenja, vjenčanja i sprovoda.

Od dolaska na svete mise (i druga sakramentalna slavlja) trebali bi se suzdržavati svećenici koji imaju simptome povišene tjelesne temperature, te uz to kašlju i imaju poteškoća s disanjem; osobe sa simptomima povišene tjelesne temperature (iznad 37,2° C), kašlja i poteškoća s disanjem, kao i osobe s kroničnom bolešću kardiovaskularnog ili dišnog sustava, te šećerne i maligne bolesti; osobe koje su pod rizikom da su mogle biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogle biti zaražene s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

One vjernike, koji zbog trenutnog stanja s koronavirusom, u savjesti smatraju kako ne mogu ići na misu, biskup Devčić oslobodio je obveze i dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi. Pritom ih je potaknuo da svetu misu prate na radiju, televiziji ili na internetu te da s vjerom u stvarnu Isusovu prisutnosti u euharistijskim prilikama probude u sebi želju za sjedinjenje s Njim.

Ostali sakramenti:

Ispovijed se treba omogućiti na prozračnom mjestu (sakristija ili dvorana), gdje će biti osigurana diskrecija i fizički razmak od najmanje 2 metra. Ispovjednik i pokajnik trebaju nositi maske.

Slavlja Prve pričesti i svete Krizme odgađaju se za vrijeme kada zdravstvene prilike budu to dopuštale, a o čemu će biskupija na vrijeme obavijestiti župnike.

Tijekom podjele sakramenata vjenčanja, krštenja i drugog, trebaju se poštivati upute HZJZ koje kažu da „bude prisutno najviše 10 osoba ukoliko se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporuča se da nose maske“.

Porečka i Pulska biskupija

*detaljne upute za vjernike i svećenike Porečke i Pulske biskupije možete pronaći OVDJE.

Biskup Dražen Kutleša u poruci je zatražio da se mise, tamo gdje je moguće, slave na otvorenom, uz obdržavanje mjere fizičkog distanciranja od najmanje dva metra.

Ista mjera vrijedi i prilikom ulaska i izlaska te boravka unutar crkvenih objekata, neovisno o tome sjedi li se u klupama, stoji ili čeka u redu za podjelu svete pričesti. Odredba o međusobnoj udaljenosti ne vrijedi za članove zajedničkog kućanstva.

Vrata crkve trebaju se držati otvorenima da ih vjernici ne dodiraju pri ulasku ili izlasku iz crkve. U prostorima gdje se okupljaju vjernici trebaju se osigurati punktovi s dezinficijenskim sredstvima za ruke, a trebaju se primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja vjerskih prostora. Crkve i druga molitvena mjesta također se trebaju redovito provjetravati.

Ako je moguće preporuča se da se liturgijsko slavlje prenosi zvučnicima na prostoru ispred ulaza i oko crkve tako da dio vjernika može pratiti izvan crkve.

Nije dopušteno da se u škropionicama na ulazima u crkve i kapele stavlja blagoslovljena voda, a izuzet je i znak pružanja mira.

Pričest će se davati na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom vjernici hostiju prinijeli svojim ustima. Djeci se ne treba stavljati križić tijekom pričesti.

Prije misnog slavlja svećenik treba dobro oprati ruke, a neposredno prije početka dijeljenja svete pričesti upotrijebiti dezinficijens za ruke na bazi alkohola.

Do daljnjega je izostavljeno pjevanje pjevačkoga zbora i zajednice.

Na vjerska slavlja ne bi trebale dolaziti osobe koje su bolesne ili imaju simptome infekcije dišnih putova te one koje su bile u područjima zahvaćenim širenjem zaraze ili su bile u doticaju s osobama koje su oboljele od koronavirusa.

Također osobe starije životne dobi i one s kroničnim bolestima trebale bi izbjegavati odlazak na vjerska slavlja i druga vjerska okupljanja, posebice onih koja uključuju veći broj prisutnih.

Svećenici sa simptomima povišene tjelesne temperature, kašlja, poteškoća sa disanjem, kratkog daha ne smiju slaviti mise s narodom niti dijeliti sakramente, a ako je moguće neka nađu zamjenu.

Ostali sakramenti:

Za ispovijed se preporuča prostor (crkva ili sakristija ili dvorana) gdje je moguće ostvariti potrebno fizičko distanciranje,

Sakramenti vjenčanja, krštenja i drugi odvijaju se na način da bude prisutno najviše 10 osoba ukoliko se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Preporučuje se da svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt nose maske, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji treba izbjeći. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja,

Krizme koje su predviđene za mjesec svibanj odgađaju se do daljnjeg,

Gospićko-senjska biskupija

*pismo gospićko-senjskog biskupa Zdenka Križića možete u cijelosti pročitati OVDJE.

Biskup Križić pozvao je svećenike i vjernike da se savjesno pridržavaju preporuka koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Svete pričesti i krizme neće biti moguće organizirati do daljnjega.

Pritom su svećenici zamoljeni da omoguće sakrament pomirenja svima koji to žele, u sakristiji ili prikladnoj dvorani.

“Neka svaki svećenik odredi vrijeme (od-do), barem dva dana u tjednu u kojem će biti na raspolaganju za ispovijed i neka o tome obavijesti vjernike stavljajući tu obavijest na oglasnu ploču ili na vrata crkve, na web stranice i društvene mreže župe”, napisao je biskup Križić.

Biskupija Krk

*detaljne upute za vjernike i svećenike Biskupije Krk možete pronaći OVDJE.

Krčki biskup Ivica Petanjak pozvao je župnike i svećenike da svete mise, gdje je to moguće, slave na otvorenom.

Na ulazu u crkve pak treba ukloniti blagoslovljenu vodu, postaviti sredstva za dezinfekciju ruku, a vrata bogoslužnog prostora držati otvorenima. Također, trebaju se maknuti molitvenici i pjesmarice iz klupa, a izostavljen je i znak mira.

Za vrijeme sjedenja ili stajanja potrebno je držati fizičku distancu, s tim da članovi iste obitelji smiju sjediti ili stajati zajedno, tj. u istoj klupi. Preporučeno je i da crkveni zbor drži fizičku distancu.

Podjela pričesti dopuštena je samo na ruku, a svećenik, djelitelj pričesti, prije samog čina podjeljivanja mora dezinficirati ruke. Također, djeci se ne stavlja križić tijekom pričesti.

U župama za koje župnici i svećenici na terenu procijene da sadašnji raspored svetih misa ne može zadovoljiti postavljene uvjete za vrijeme ove pandemije neka razvide mogućnosti uvođenja još jedne svete mise ili drugačijeg rasporeda svetih misa, osobito tamo gdje su prisutni i redovnici.

Prikupljanje milostinje treba prilagoditi tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom za prikupljanje novca. Vjernici trebaju izbjegavati dodavanje košarice jedni drugima, a skupljena milostinja ne smije se dirati nekoliko dana u slučaju da je kontaminirana.

Također, svi vjernici koji zbog ove situacije u svojoj savjesti smatraju da ne mogu ili ne trebaju ići na misu – ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće s disanjem, kratak dah, bolesti srčanožilnog ili dišnog sustava, šećernu bolest, maligne bolesti – po odluci biskupa Petanjka, oslobođeni su dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi te ih se potiče da svetu misu prate na radiju, televiziji ili internetu.

Ostali sakramenti:

Za ispovijed se preporuča prostor gdje je moguće ostvariti potrebno fizičko distanciranje (npr. crkva, sakristija ili dvorana), nikako klasične ispovjedaonice.

Do daljnjega odgođene su prve pričesti i svete potvrde.

Za vrijeme krštenja, vjenčanja i sprovoda potrebno je poštivati razmak od najmanje 2 metra između osoba, a izostaviti rukovanje i ljubljenje. Preporuča se da svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt nose maske, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji treba izbjegavati. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja. Krštenja uranjanjem u vodu potrebno je izbjegavati (npr. neokatekumeni).

Sisačka biskupija

*pismo sisačkog biskupa Vlade Košića svećenicima i vjernicima u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Biskup Košić pozvao je na pridržavanje preporuka koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Pritom je posebno upozorio da se stariji i bolesni vjernici pozivaju da u ovoj prvoj fazi ne dolaze u crkve, nego od kuće preko medija prate misna slavlja i sudjeluju u drugim pobožnostima. Također, svećenik koji bi osjetio temperaturu ili druge znakove bolesti neka ne odlazi na Misu.

Treba pripaziti da u crkvama bude dezinfekcijsko sredstvo kod ulaza te da svi vjernici mogu dezinficirati ruke. Biskup Košić preporuča da svećenik odredi nekog vjernika koji bi kao redar pomagao u tome te raspoređivao vjernike da se dezinficiraju, da sjednu ili stanu u predviđenom razmaku (2 metra) od drugih i da se pridržavaju svih drugih uputa. Nakon misnih slavlja trebala bi se dezinficirati sama crkva, pod i klupe.

Župnici su pozvani da osiguraju razglas i izvan crkve kako bi vjernici koji ostaju pred crkvom mogli pratiti svetu Misu, a preporuča se, gdje je to god moguće, da se misna slavlja održavaju na otvorenom, pri čemu također treba paziti na razmak.

Također do daljnjega su izostavljeni blagoslovljena voda i znak pružanja mira, a pričest se treba primati isključivo na ruku.

Svećenik također treba zamoliti vjernike da pojedinačno izlaze iz crkve, da ne diraju vrata niti išta drugo po crkvi, da se ne zadržavaju poslije mise i da ne ostavljaju svoje stvari u crkvi.

Preporučeno je da se slavlja prvih pričesti odgode za iduću godinu, osim u župama gdje župnik to s roditeljima prvopričesnika može dobro pripremiti i izvesti. Tu se prije svega misli na župe gdje ima mali broj prvopričesnika.

Slavlja svete potvrde u potpunosti su odgođena za iduću godinu.

Varaždinska biskupija

*pismo varaždinskog biskupa Bože Radoša svećenicima i vjernicima u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Biskup Bože Radoš pozvao je svećenike i vjernike Varaždinske biskupije da se pridržavaju preporuka koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Pritom je pozvao da se među članovima župnog pastoralnog vijeća i drugim suradnicima pronađu oni koji će zajedno sa svećenicima potruditi se da prostor za euharistiju bude uređen, prozračen i očišćen.

I dalje se trebaju poštivati sve mjere higijene i dezinfekcije prostora, osobito onih površina s kojima su vjernici češće u kontaktu.

Biskup je preporučio da prostor za slavljenje euharistije bude vanjski.

“Vanjski prostor omogućuje da se prijenos zaraze svede na najmanju moguću mjeru, ali da se i vjernici na taj način lakše rasporede”, napisao je biskup dodavši da se s obzirom na prostor, bilo vanjski ili unutarnji, označe mjesta na način da se poštuje propisana udaljenost.

Preporuča se da vjernike na označeno mjesto upute ‘vratari’ koji će ih dočekivati na ulasku u crkvu. Oni bi se trebali pobrinuti i da svatko slijedi mjere dezinfekcije ruku.

Poželjno je i da ulaz bude na jedna, a izlaz na druga vrata bogoslužnog prostora.

Biskup je zatražio i da se prije, tijekom i nakon slavlja te prilikom pričesti poštuje pravilo da se vjernici što manje kreću s mjesta koje im je dodijeljeno, a kako bi se što više osigurala njihova međusobna udaljenost.

U pismu je naglašeno i da svete mise, posebno u zatvorenom prostoru, budu kraće, kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Podsjetio je i da se od odlaska na mise suzdrže vjernici koji radi dobi ili bolesti pripadaju posebno osjetljivim skupinama, a osobito ukoliko bi radi vlastite zdravstvene situacije mogli predstavljati rizik za druge. U tom slučaju, piše biskup, zapovijed o obveznom dolasku na svete mise ih po savjesti ne obvezuje.

Svećenici koji zbog godina ili zdravlja osjećaju bilo kakve poteškoće trebaju zamoliti kolegu da ih zamijeni u vođenju vjerskih slavlja, a ako nije moguće neka otkažu slavlje.

Ostali sakramenti:

Biskup Radoš pozvao je svećenike da bar sat vremena svakog dana budu vjernicima na raspologanju za svetu ispovijed, u skladu s preporučenim mjerama zaštite – u otvorenom i prozračnom prostoru, na vjernicima vidljivom i lako dostupnom mjestu. Posebno neka se tom prilikom pazi na intimitet i dostojanstvo svake osobe, kao i svetost i nepovredivost sakramentalnog pečata.

Sakrament bolesničkog pomazanja moguće je dati, poštujući mjere opreza i zaštite, a u zdravstvenim ustanovama trebaju se poštivati upute stručnih djelatnika.

Kršćanski pogrebi trebaju se održati sukladno preporukama civilnih vlasti, a sprovodne mise služiti po gore navedenim preporukama.

Vjenčanja i krštenja također se trebaju održavati sukladno mjerama HZJZ-a, izbjegavajući, gdje nije nužno, fizički kontakt.

Biskup Radoš posebno je pozvao vjernike na slavlje marijanskih pobožnosti u crkvi, uzimajući u obzir zaštitne mjere, kao i svakodnevnu molitvu krunice u našim obiteljima.

Bjelovarsko-križevačka biskupija

Bjelovarsko-križevačka biskupija na svojim je mrežnim stranicama, bez dodatnih specifičnih uputa, objavila Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o misnim slavljima te popratno pismo biskupa HBK.

Križevačka eparhija

*detaljne upute za grkokatoličke svećenike i vjernike Križevačke eparhije možete pročitati OVDJE.

Crkve se trebaju držati, koliko je moguće, otvorenima, a kod ulaska je vjernicima potrebno omogućiti dezinficiranje ruku. Vjernici se trebaju držati razmaka od 2 metra, osim članova istog kućanstva. Razmak se treba držati i kod ulaska i izlaska u crkvu te kod dolaska na svetu pričest. Isto vrijedi i za pjevače.

Moguće je slaviti sveto bogoslužje na otvorenom uz održavanje mjere fizičkog distanciranja.

U crkvama se prije i poslije bogoslužja trebaju dezinficirati predmeti doticanja.

Neophodna je dezinfekcija ruku djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti, koju se treba dijeliti s maskom na licu i rukavicama. Naloženo je da se sveta euharistija podjeljuje tako da se izrežu poduži komadići kruha (kao štapići) koji se mogu jednim krajem umakati u kalež i tako pričešćivati vjernike. Takvu praksu već duže vremena imaju neke grkokatoličke Crkve u inozemstvu (npr. Melkitska grkokatolička Crkva). Nije dopuštena pričest žličicom iz jednog kaleža. Također, i nakon podjeljivanja pričesti svećenik treba dezinficirati ruke.

Preporuča se nošenje maske na vjerskim okupljanjima, a svećenici i vjernici moraju imati masku kod ispovijedi i dijeljenja svete Tajne bolesničkog pomazanja i pričesti bolesnika, kao i tijekom krštenja.

Svete ikone u crkvama ne smiju se dodirivati i ljubiti. Vjernici svoje poštovanje mogu iskazati dubokim naklonom pred njima. Vjernike treba uputiti da u crkvama ništa ne dotiču.

Milostinja se treba prikupljati tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom, a onaj tko prikuplja milostinju treba nositi masku.

Od slavljenja svetog bogoslužja trebaju se suzdržavati svećenici koji imaju simptome povišene tjelesne temperature te uz to kašlju i imaju poteškoća s disanjem.

Od dolaska na liturgiju trebaju se suzdržati i osobe sa simptomima povišene tjelesne temperature, kašlja i poteškoća s disanjem, kao i osobe s kroničnom bolešću srca, krvožilnog ili dišnog sustava, te šećerne i maligne bolesti. Isto vrijedi i za osobe koje su pod rizikom da su mogle biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogle biti zaražene s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

One vjernike, koji zbog trenutnog stanja s koronavirusom, u savjesti smatraju kako ne mogu ići na misu, ordinarij je oslobodio obveze i dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi. Pritom ih je potaknuo da svetu misu prate preko medija ili da se mole kod kuće pred svetim križem i ikonama, neka zapale po mogućnosti svijeću ili svjetiljku, osobito nedjeljom i blagdanima.

Preporučeno je i da se u ovo vrijeme kada većina ljudi mnogo vremena provodi kod kuće, osobito što više čita Sveto Pismo.

Ostali sakramenti:

Svećenici trebaju omogućiti ispovijed na prozračnom mjestu (sakristija ili dvorana) gdje će biti osigurana diskrecija i potrebna fizička distanciranost.

Priprema učenika za svete Tajne treba se nastaviti podjelom planiranih sadržaja i lekcija te ponudom duhovne lektire. Slavlja prve svečane pričesti za djecu trebaju se odgoditi do jeseni, ukoliko tada zdravstvene prilike budu dopuštale.

Tijekom podjele svetih Tajni vjenčanja, krštenja i drugih, upute HZJZ kažu da “bude prisutno najviše 10 osoba ukoliko se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Za svećenika, kumove i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporuča se da nose maske“. Osobe iz istog kućanstva ne trebaju držati razmak od 2 metra udaljenosti.