Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici!

Vlada Republike Hrvatske odlučila je postupno popuštati mjere koje su bile na snazi od 19. ožujka 2020., a uvedene su u uvjetima pandemije COVID-19.

Pandemija još traje i ne nazire joj se siguran kraj, zato molim da se držite smjernica koje vam ovdje donosim, kako se ne bismo vratili na vrijeme koje je za nama. Dok se budemo držali ovih smjernica, nemojmo prestati uzdizati svoje molitve milosrdnom Bogu da nam udijeli milost obraćenja, spasenja i zdravlja.

Od 2. svibnja 2020. ponovno se omogućuju liturgijska slavlja uz pridržavanje ovih smjernica s naglaskom na fizičkom distanciranju:

1. Na ulazu u crkve ukloniti blagoslovljenu vodu, postaviti sredstva za dezinfekciju ruku i držati vrata crkve otvorenima.

2. Gdje je moguće, neka se svete mise slave na otvorenom.

3. Za vrijeme sjedenja ili stajanja potrebno je držati fizičku distancu, s tim da članovi iste obitelji smiju sjediti ili stajati zajedno, tj. u istoj klupi.

4. Neophodno je uklanjanje molitvenika i pjesmarica iz klupa.

5. Crkveni zbor neka drži fizičku distancu.

6. Na svetim misama se izostavlja davanje mira pružanjem ruke.

7. Neophodna je dezinfekcija ruku svećenika – djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti.

8. Podjela svete pričesti je isključivo na ruku, izbjegavajući svaki fizički kontakt između svećenika – djelitelja svete pričesti i vjernika.

9. Neka se djeci ne stavlja križić tijekom pričesti.

10. Neka se u koncelebriranim slavljima samo glavni slavitelj pričesti pod obje prilike, ostali samo blagovanjem Tijela Kristovog.

11. Za ispovijed se preporuča prostor gdje je moguće ostvariti potrebno fizičko distanciranje (npr. crkva, sakristija ili dvorana), nikako klasične ispovjedaonice.

12. Župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu do daljnjega se odgađaju.

13. Do daljnjega se odgađaju prve pričesti i svete potvrde, a svećenici neka bar putem svetih misa, koliko je moguće, drže kontakt s djecom i mladima, dok se ne vidi kakvo će stanje biti u bližoj budućnosti.

14. U župama za koje župnici i svećenici na terenu procijene da sadašnji raspored svetih misa ne može zadovoljiti postavljene uvjete za vrijeme ove pandemije neka razvide mogućnosti uvođenja još jedne svete mise ili drugačijeg rasporeda svetih misa, osobito tamo gdje su prisutni i redovnici.

15. Prikupljanje milostinje prilagoditi tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju se prikuplja novac. Treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu za milostinju, a skupljenu milostinju ne dirati nekoliko dana u slučaju da je kontaminirana.

16. Za vrijeme krštenja, vjenčanja i sprovoda poštivati razmak od najmanje 2 metra između osoba, a izostaviti rukovanje i ljubljenje. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporuča se da nose maske, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji treba izbjegavati. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja. Krštenja uranjanjem u vodu potrebno je izbjegavati (npr. neokatekumeni).

17. Sve vjernike koji zbog ove situacije u svojoj savjesti smatraju da ne mogu ili ne trebaju ići na misu ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće s disanjem, kratak dah, bolesti srčanožilnog ili dišnog sustava, šećernu bolest, maligne bolesti, kao dijecezanski biskup, oslobađam dužnosti sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi i potičem da svetu misu prate na radiju, televiziji ili internetu, te ih potičem i na duhovnu pričest tako da sebi posvješćuju stvarnu Isusovu prisutnost u euharistijskim prilikama i bude želju za sjedinjenjem s Njim.

Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020., te vrijede do opoziva ili do drugačije odluke. Stupanjem na snagu ovih odredbi opozivaju se ranije odredbe izdane u vezi s opasnošću od zaraze koronavirusom.

Ovim odredbama želimo i nadalje solidarno sudjelovati u zaštiti i sprečavanju širenja zaraze koronavirusom. Dok slavimo otajstvo Kristove slavne pobjede nad smrću i nad grijehom, usmjerimo svoju pozornost prema svima koji proživljavaju teške trenutke neizvjesnosti, straha i panike.

Sve vjernike i ljude dobre volje stavljam pod moćni zagovor naše nebeske Majke Marije i sv. Josipa, zaštitnika Crkve i naše Domovine, svetih zaštitnika naše biskupije i sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića.

Ivica Petanjak, biskup krčki

Bitno.net