Papa

U povodu židovskih blagdana Rosh Ha-Shanaha, Yom Kipuura i Sukkota, Papa je poslao čestitku glavnom rimskom rabinu Riccardu Di Segniju, u kojemu je izrazio iskrene želje za mir i dobro cijeloj židovskoj zajednici u Rimu, zazivajući od Svevišnjega obilati blagoslov za novu godinu i želeći da Židovi i kršćani, rastući u poštovanju i uzajamnom prijateljstvu, mogu svjedočiti u svijetu vrijednosti koje izviru iz štovanja jedinoga Boga. (ika/bitno.net)