Dokidanje slobode, brisanje sjećanja, indoktriniranje mladih tri su pokazatelja kulturološke i ideološke kolonizacije svakog vremena – istaknuo je papa Franjo u svojoj propovijedi za vrijeme jučerašnje mise slavljene u Domu svete Marte, vraćajući se tako na liturgijska čitanja koja ovih dana pripovijedaju o progonu Antioha IV. Epifana, koji je usmjeren protiv Makabejaca vjernih zakonu otaca.

Ono što se dogodilo Božjem narodu – nastavio je Sveti Otac – događa se svaki put kada se na Zemlji pojavi nova kulturološka ili ideološka diktatura koja je kolonizacija. Sjetite se što su u prošlom stoljeću diktature učinile u Europi kao i indoktrinacija u školama – napomenuo je Papa.

Oduzima se sloboda, dekonstruira se povijest, sjećanje naroda, a mladima se nameće obrazovni sustav – istaknuo je papa Franjo te nastavio – Sve [diktature] postupaju tako. Nekad to čine čak i s bijelim rukavicama. Primjerice, kada neka zemlja od druge traži pozajmicu, tada joj se poručuje: „Dat ću ti novac, ali u školama moraš podučavati sljedeće“, dajući ti potom knjige, knjige koje dokidaju sve ono što je Bog stvorio i kako je stvorio. Brišu granice, povijest i govore da se od danas počinje razmišljati na novi način. A tko ne razmišlja tako, ostavit će ga se po strani, pa čak i progoniti – rekao je Sveti Otac.

To se dogodilo i u Europi – objasnio je Papa – u kojoj su oni koji su se protivili genocidnim diktaturama bili progonjeni, prijetilo im se, bili su lišeni slobode, što odgovara tako „drugačijem obliku mučenja“. A zajedno sa slobodom ideološka i kulturološka kolonizacija je također dokidala i sjećanje, svodeći ga na „bajke“, „laži“, „staromodne stvari“ – upozorio je Sveti Otac. Podsjećajući potom na majku Makabejaca koja je poticala svoje sinove da junački prihvate mučeništvo, papa Franjo je naglasio jedinstvenu ulogu žena u čuvanju sjećanja i povijesnih korijena.

Čuvati sjećanje, sjećanje spasenja, sjećanje Božjega naroda, sjećanje koje je osnažilo vjeru tog progonjenog naroda kojeg je progonila ta ideološko-kulturološka kolonizacija – naglasio je Papa te nastavio – Sjećanje nam pomaže nadvladati svaki izopačeni obrazovni sustav. Sjećati se, sjećati se vrijednosti, povijesti, stvari koje smo naučili. Tu je potom i majka, majka koja, kako svjedoči Druga knjiga o Makabejcima, dvaput govori i to „jezikom otaca“, odnosno dijalektom. I nema te kulturološke kolonizacije koja može pobijediti dijalekt – napomenuo je papa Franjo.

„Ženstvena nježnost“ i „muževna hrabrost“ majke Makabejaca koju osnažuje povijesno korijenje jezika otaca u obrani svojih sinova i naroda Božjega – rekao je Sveti Otac – daje nam za misliti kako je samo snaga ženâ sposobna oduprijeti se kulturološkoj kolonizaciji. One su, majke i žene, čuvarice sjećanja, dijalekta, sposobne obraniti povijest naroda i prenositi vjeru koju potom teolozi objašnjavaju.

Božji narod je išao naprijed zahvaljujući snazi tolikih hrabrih žena koje su znale prenijeti vjeru svojoj djeci – kazao je Papa – i samo one, majke, znaju prenijeti vjeru u dijalektu. Neka nam Gospodin uvijek daje milost u Crkvi kako bismo očuvali sjećanje i da ne bismo zaboravili dijalekt otaca te da imamo hrabre žene – rekao je na kraju papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net