Poštovana!

Riječ Božja osim doslovna ima i preneseno (duhovno) značenje. Treba voditi računa i o kontekstu u kojem se nalazi. Isus se služio slikama i običajima naroda u kojem je rastao i živio kako bi im što jasnije prenio poruku spasenja. Stoga, da bismo i mi bolje razumjeli njegove riječi, potrebno je staviti ih u kontekst, doći do biti poruke. Ne treba zaboraviti ni riječi sv. Jeronima koje donosi dokument Verbum Domini: „Ne možemo doći do razumijevanja Pisma bez pomoći Duha Svetoga koji ga je nadahnuo.“

Kada tri slike koje ste naveli sagledamo u širem kontekstu, bit će jasnije što Isus želi reći. Redci koji prethode ovim slikama, i koji dolaze nakon njih, sažimaju bit tih slika:

Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! (Mt 5,38)

Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. (Mt 5,43.45)

Matej Evanđelje piše Židovima, a kako je u Starom zavjetu vrijedilo „oko za oko, zub za zub“ (Lev 24,19 i Izl 22,20), Isus ovim riječima to dokida i uspostavlja novu pravednost, pravednost koja zabranjuje osvetu. Obilježje starozavjetnoga zakona bila je strogost, a Isus tome suprotstavlja evanđeosku ljubav, naglašava popustljivost i ljubav koja je spremna dati i više od onoga što netko traži. Ne uzvraćati zlo za zlo, već činiti dobro; ljubiti neprijatelje, jer jedino tako možemo spriječiti lanac zla; ići još jednu milju i ne tužiti se, iako možemo; dati donje rublje, što je nešto najintimnije što imamo, iako ne moramo. Sve su to čini poniznosti, ali i čini ljubavi. Neprijatelja smo tako razoružali njegovim oružjem. Jedino se ljubavlju može nadvladati zlo, to je bit i poanta ovih Isusovih riječi.

Dakako, s druge strane imamo: „Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi“ (Mt 10,16). No to nije mudrost ovoga svijeta: „Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu“ (1 Kor 2,6–7), jer „mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom“ (1 Kor 3,19).

Kako onda zadobiti mudrost Božju za ispravno rasuđivanje, za dar razboritosti? Za to su potrebni predanje Bogu, suradnja i otvorenost Duhu Svetom da nas on nadahne kako bismo znali kada što činiti. A za to je pak potreban intenzivan i ispravan molitveno-duhovni život. Kršćanstvo nije lagano ako ga se živi u potpunosti. Ljudima je to nemoguće, ali Bogu nije; obećao nam je dati sve potrebne milosti. On je naša snaga, a na nama je da mu budemo otvoreni.

Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.