Pedesetak anglikanskih klerika, predvođenih biskupom Fulhama Johnathanom Bakerom, slavilo je u utorak anglikansku liturgiju u Lateranskoj bazilici, jednoj od četiri papinske bazilike u Rimu.

Vijest je iz više razloga proizvela mali skandal među katolicima na Twitteru.

Naime, Anglikanska Crkva od 1534. nije u zajedništvu s Katoličkom Crkvom, što je posljedica raskola koji je proveo tadašnji britanski monarh Henrik VIII., nezadovoljan što mu Papa nije htio udijeliti poništenje braka. Također, katolici negiraju anglikancima apostolsku sukcesiju, tj. njihove svećenike i biskupe ne smatraju valjano zaređenima. Ozbiljnosti slučaja u prilog ide i činjenica da je Lateranska bazilika stolna crkva Rimskog biskupa (Pape) te se naziva “majkom svih crkava“.

Premda Direktorij za primjenu načela i normi o ekumenizmu u točki 137. predviđa mogućnost nekatolicima da služe liturgiju u katoličkim crkvama, to se obično odnosi na situaciju kada nekatolička zajednica nema vlastitu crkvu ili prostor gdje bi mogla služiti obrede, što u Rimu nije slučaj.

Ubrzo je nadsvećenik Lateranske bazilike biskup Guerino Di Tora poručio kako “duboko žali” zbog događaja, dodavši da je “skupina od 50 klerika koji pripadaju anglikanskoj zajednici, u pratnji biskupa, slavila na glavnom oltaru rimske katedrale u suprotnosti s kanonskim normama”.

Biskup Di Tora također je naveo kako je do liturgije došlo zbog “loše komunikacije”.

Dok neki biskupovo pozivanje na “lošu komunikaciju” smatraju neuvjerljivim, drugi opravdanje pronalaze u činjenici da klerici koji su sudjelovali na liturgiji pripadaju “anglo-katoličkom” krilu Engleske Crkve, što je moguće dovelo do zabune.

Naime, Anglikanska Crkva dijeli se unutar sebe na “Visoku Crkvu” (eng. High Church) ili anglo-katolike koji su zadržali bogatu liturgijsku baštinu te su u nauku o sakramentima puno bliži Katoličkoj Crkvi; “Nisku Crkvu” (eng. Low Church) koja ima naglašena evangeličko-protestantska obilježja, uz slabu ulogu sakramenata i liturgije; “Široku Crkvu” (eng. Broad Church), obilježenu racionalističkim i modernističkim težnjama.

Dodajmo kako smo posljednjih godina svjedoci i brojnih anglikanskih svećenika i biskupa koji su ušli u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom zahvaljujući konstituciji „Anglicanorum Coetibus“ pape Benedikta XVI. Često su ti prelasci uključivali i čitave župe koje su pritom zadržale specifična anglikanska obilježja. Također, ti svećenici i biskupi morali su proći katolički obred ređenja.

S obzirom na to da su gotovo svi anglikanski obraćenici iz reda klera došli iz anglo-katoličkog krila, neki tumače kako je to proizvelo “komunikacijski šum” zbog kojeg je omogućena anglikanska liturgija u Lateranskoj bazilici.

Lateranska bazilika u kojoj su anglikanci služiti liturgiju/Foto: Fr Lawrence Lew

Zanimljivo je i da je skandal bacio sjenu na drugi liturgijski događaj koji je zapravo trebao biti “prvi”.

Naime, portal Aleteia jučer je objavio razgovor s o. Hyacinthom Destivelleom, članom Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, u kojem je najavljeno održavanje koptske liturgije 14. svibnja u Lateranskoj bazilici. Da bi ironija bila veća, istaknuto je kako će to biti “prvi put da će nekatolici slaviti (liturgiju) u Papinoj bazilici”.

Liturgiju bi, na privremenom oltaru, podignutom za tu svrhu, trebao služiti Tawadros II., patrijarh Koptske pravoslavne Crkve koja okuplja oko 10 milijuna Kopta u Egiptu (najveća kršćanska zajednica u arapskom svijetu), uz brojnu dijasporu.

Tawadros II. također bi 10. svibnja trebao sudjelovati na općoj audijenciji s papom Franjom.

Za razliku od Anglikanske Crkve, katolici Koptskoj pravoslavnoj Crkvi priznaju apostolsku sukcesiju te je posljednjih desetljeća došlo do velikog približavanja tih dviju vjerskih zajednica.