Godina 2021. obilježena je neslavnim rekordom za Katoličku Crkvu u Švicarskoj, javlja kath.ch. Prema podacima Švicarskog instituta za pastoralnu sociologiju u St. Gallenu, 34 182 osobe formalno su napustile Crkvu, što je za 2500 više od dosad rekordne 2019. godine.

U sličnom se problemu našla i Evangelička reformirana Crkva koju je napustilo rekordnih 28 540 vjernika.

Stopa odlazaka vjernika katolika varirala je od kantona do kantona. Sjeverni švicarski kanton Basel-Stadt zabilježio je najveću stopu napuštanja Crkve od 3,6%, dok su obližnji kantoni Aargau i Solothurn također zabilježili relativno visoku stopu od 2,4%.

Ukupna stopa napuštanja Crkve bila je 1,5%, što je prema pisanju portala kath.ch usporedivo sa stopama u susjednoj Njemačkoj i Austriji.

Valja napomenuti kako u iznesene brojke nisu uključeni kantoni u kojima članstvo u Crkvi ne ovisi o plaćanju crkvenog poreza, poput Ženeve, Valaisa, Neuchâtela, i Vauda.

Švicarska je na kraju 2021. godine imala 2,96 milijuna katolika. Prema rezultatima iz 2020., katolici su činili 33,8% švicarskog stanovništva, 30,9% nije pripadalo nijednoj vjeri, dok je 21,8% Švicaraca pripadalo Evangeličkoj reformiranoj Crkvi.

U kolovozu ove godine Švicarska biskupska konferencija objavila je izvješće za Sinodu o sinodalnosti u kojem su objedinjeni rezultati proizašli iz biskupijske faze sinode.

Prema spomenutom izvješću vjernici u Švicarskoj su posebno istaknuli potrebu za “prevladavanjem iskustva da su mnogi ljudi isključeni iz punog sudjelovanja u crkvenom životu” te za “kritičkim ispitivanjem klerikalizma koji još uvijek ponegdje postoji”.