Vatikan je poslao jasnu poruku da laici ne smiju sudjelovati u izboru biskupa te time odbio još jedan reformski prijedlog inicijative njemačkog Sinodalnog puta, prenosi Tablet.

U rujnu prošle godine njemačka nadbiskupija Paderborn prihvatila je prijedlog reforme Sinodalnog puta pod naslovom „Uključenost vjernika u imenovanje dijecezanskog biskupa“. Ždrijebom je izabrala 14 laika koji su se trebali pridružiti četrnaestorici članova katedralnog kapitula u odabiru popisa kandidata koji će biti predan Papi.

Način imenovanja biskupa u njemačkim biskupijama razlikuje se prema pravilima utvrđenim u konkordatima između različitih njemačkih saveznih država i Svete Stolice.

U Paderbornu 14 članova katedralnog kapitula sastavlja popis mogućih kandidata, dostavlja ga Vatikanu koji odabire tri imena s popisa i šalje ih natrag u Paderborn. Kapitul zatim bira jednog od trojice kandidata za nadbiskupa.

12. travnja 14 članova laika u Paderbornu primilo je pismo od pročelnika katedrale vlč. Joachima Göbela u kojem ih se obavještava da ipak neće sudjelovati u izboru biskupa jer im Vatikan to ne dopušta.

Papinski nuncij u Njemačkoj, nadbiskup Nikola Eterović, prenio je poruku Vatikana koja je po tom pitanju bila “apsolutno jasna”, istaknuo je Göbel u pismu.

Göbel je izrazio žaljenje zbog odluke Vatikana, ustvrdivši kako je većina članova kapitula u Paderbornu bila je za proširenje prava glasa na vjernike laike.

Inače, nadbiskupska stolica u Paderbornu upražnjena je od 1. listopada 2022. kada je nadbiskup Hans-Josef Becker otišao u mirovinu nakon što je napunio 75 godina. Becker je snažan pristaša Sinodalnog puta  i odobravao  je sudjelovanje laika u biskupskim nominacijama.

Činjenica da je Vatikan sada izričito zabranio sudjelovanje laika u izboru biskupa signal je i drugim njemačkim biskupijama kao što je biskupija Osnabrück čija je stolica ostala upražnjena u ožujku ove godine kada je Papa prihvatio ostavku biskupa Franza-Josefa Bodea. Bode je također bio pristalica inicijative da se vjernicima laicima omogući sudjelovanje u imenovanju biskupa.