Odbor kojeg je postavila egipatska vlada odobrio je legalizaciju 127 crkava koje su dosad zbog neriješenog statusa bile pod prijetnjom rušenja.

Legalizaciju je olakšao zakon donesen 2016. godine koji je ubrzao proces legalizacije u zemlji u kojoj je nešto više od 3000 crkava izgrađeno bez dopuštenja vlasti. U protekle tri godine legalizirano ih je 1021.

Ipak, unatoč bržoj legalizaciji postojećih objekata vlada predsjednika Sisija još je sporija s odobrenjima za izgradnju novih crkava od prijašnjih, tako da ostaje iznimno teško legano sagraditi crkvu.

To ostavlja u teškoj poziciji bliskoistočne kršćane od kojih većina živi upravo u Egiptu gdje su nerijetko izloženi nasilju, diskriminaciji, i ostalim oblicima progona.

Iako je državna vlast poduzela nekoliko simboličnih gesti prema kršćanima čini se da izvori progona još uvijek nisu uklonjeni na lokalnoj razini.

Prema pisanju organizacije Open Doors kršćani se još uvijek susreću s dnevnim progonima kao i lošim postupanjem same vlasti.

Muslimanska kultura u Egiptu „potiče diskriminaciju i stvara okruženje koje uzrokuje vladinu nevoljkost da provodi poštivanje temeljnih prava kršćana“, stoji u opisu situacije u Egiptu na stranicama Open Doorsa.

Ivo Džeba | Bitno.net