Posebnu pomoć u promišljanju o povratku katoličkoj vjeri dala mu je, napisao je, molitva krunice i proučavanje euharistijskih čuda

Gavin Ashenden Foto: Nadbiskupija Shrewsbury/CNA

Biskup Anglikanske Crkve i nekadašnji kapelan britanske kraljice Elizabete II. Gavin Ashenden odlučio je postati katolik, a njegovo obraćenje na katoličanstvo pomogla je, prema njegovu svjedočanstvu, molitva krunice i euharistijska čuda.

Ashenden je bio jedan od najistaknutijih članova hijerarhije Anglikanske Crkve. Službu kraljičina kapelana obavljao je od 2008., a potom se 2017. odrekao te titule u znak prosvjeda zbog čitanja Kurana, konkretno dijela koji osporava Isusovo božanstvo, tijekom službe u anglikanskoj katedrali u Glasgowu.

Nakon toga je imenovan za biskupa u Kršćanskoj episkopalnoj Crkvi, anglokatoličke, dakle tradicionalnije, orijentacije. Sada je, međutim, odlučio ući u Katoličku Crkvu, a taj će se obred dogoditi ovu nedjelju, četvrtu adventsku, u katedrali u Shrewsburyju i vodit će ga biskup Mark Davies. Njegova je žena Helen ušla u Katoličku Crkvu još prije dvije godine, također u Shrewsburyju.

The Catholic Herald prenio je dijelove opsežnijeg teksta koji je Ashenden napisao za njih i u kojemu objašnjava svoj duhovni povratak katoličanstvu.

„Anglikanska Crkva kapitulirala je pred sve jačim i ultimativnim zahtjevima sekularne kulture… Promatrao sam kako anglikanizam prolazi kroz kolaps svojega integriteta i biva ispunjen padom sekularnog društva u postkršćansku kulturu“, napisao je.

Objašnjavajući intelektualne i teološke izvore svojega obraćenja na katoličanstvo, Ashenden se pozvao na dvojicu poznatih prethodnika u obraćenju s anglikanizma na katoličanstvo.

“Shvatio sam (puno kasnije nego što su Newman i Chesterton objasnili razloge) da samo Katolička Crkva, s težinom svojega Učiteljstva, ima eklezijalni integritet, teološku zrelost i duhovnu snagu braniti vjeru, obnoviti društvo i spasiti duše u punini vjere“, poručio je.

Sv. Johna Henryja Newmana Ashenden je spominjao i ranije u svojoj javnoj objavi obraćenja na katoličanstvo u kojoj je napisao kako je „zahvalan biskupu Shrewsburyja i katoličkoj zajednici u toj biskupiji što su mu pružili prigodu da zacijeli 500 godina prekinute povijesti i vrati se u Crkvu koja je stvorila tradiciju kojoj je ranije pripadao“.

“Posebice sam zahvalan za primjer i molitve sv. kardinala Newmana. On se trudio ostati vjeran anglikanac koji će obnoviti svoju crkvu integritetom katoličke tradicije. Ali, njegovo iskustvo pokazalo je kako je Anglikanska Crkva osuđena da svoje korijene ima u sekularnoj kulturi, prije nego u integritetu biblijskih, apostolskih i patrističkih vrijednosti.“

Posebnu pomoć u promišljanju o povratku katoličkoj vjeri dala mu je, napisao je, molitva krunice i proučavanje euharistijskih čuda.

„Činjenica da su ova čudesa bila potpuno nepoznata među onima koji su slavili anglikansku verziju euharistije, za mene je donosila ozbiljne zaključke“, poručio je nekadašnji anglikanski biskup.

Goran Andrijanić | Bitno.net