Papa Franjo odlučio je promijeniti onaj dio Katekizma Katoličke Crkve u kojem se spominje smrtna kazna i dodati pasus u kojem se ona opisuje kao “nedopustiva”, objavili su mediji.

Kako piše The Catholic Herald, članak 2267. Katekizma sada glasi (napominjemo kako nije riječ o službenom prijevodu):

“Utjecanje smrtnoj kazni od strane legitimnih vlasti, nakon poštenog suđenja, dugo je vremena bilo smatrano prikladnim odgovorom na težinu pojedinih zločina i prihvatljivo, iako krajnje, sredstvo zaštite općeg dobra.

Danas je, međutim, porasla svijest o tome kako dostojanstvo osobe nije izgubljeno čak niti nakon što je ona počinila veoma ozbiljne zločine. Pored toga, pojavilo se novo razumijevanje važnosti kaznenih mjera koje propisuje država. Naposlijetku, danas su razvijeni učinkovitiji zatvorski sustavi, koji omogućuju nužnu zaštitu građana, ali istodobno ne lišava definitivno krivca mogućnosti iskupljenja.

Posljedično tome, Crkva u svjetlu Evanđelja naučava kako je ‘smrtna kazna nedopustiva jer je napad na neotuđivo dostojanstvo osobe’ i radi odlučno na njezinu ukidanju po cijelom svijetu”.

Kako pišu mediji, citat iz trećega pasusa uzet je iz Papina govora sudionicima kongresa koji je organiziralo Papinsko vijeće za novu evangelizaciju u Rimu, u listopadu prošle godine.

Dosadašnji tekst članka 2267. glasio je:

“Tradicionalni nauk Crkve ne isključuje, pretpostavivši puno utvrđivanje identiteta i odgovornosti okrivljenoga, utjecanje smrtnoj kazni kada je ona jedini mogući put da se efikasno obrani život ljudi od nepravednog napadača. Ako su nekrvna sredstva dovoljna za obranu od nepravednog napadača i da zaštite sigurnost osoba, vlast će se ograničiti na ta sredstva jer ona bolje odgovaraju stvarnim uvjetima općeg dobra i prikladnija su dostojanstvu ljudske osobe.

Danas, pak, zbog mogućnosti kojima država raspolaže da efikasno suzbija zlodjelo tako da učini neškodljivim onoga koji ga je počinio tako da mu ne onemogući mogućnost iskupljenja, slučajevi apsolutne nužnosti smrtne osude krivca su ‘jako rijetki, ako ne naprosto praktički nepostojeći’.” (Spomenuti citat izvađen je iz službenog talijanskog vatikanskog izdanja Katekizma iz 1997., a za potrebe članka “Crkva i smrtna kazna” preveo ga je Luka Tomašević.)

Uz odluku o promjeni kanona na službenim vatikanskim stranicama objavljeno je i pismo prefekta Kongregacije za nauk vjere kardinala Luisa Ladarie, upućeno biskupima mjesnih crkvi.

U tome pismu kardinal naglašava kako je ova promjena katekizma u “kontinuitetu s prethodnim Učiteljstvom” te da donosi koherentni razvoj katoličke doktrine.

“Novi tekst slijedi nauk Ivana Pavla II. u encklici Evangelium vitae, te naglašava da je pogubljenje kriminalca kao kazna za zločin nedopustivo jer napada dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo koje nije izgubljeno čak niti nakon što je osoba počinila ozbiljne zločine”, piše kardinal u pismu i nastavlja:

“Ovaj je zaključak donesen nakon što je razmotreno novo shvaćanje kaznenih mjera koje primjenjuje moderna država i koja treba prije svega biti usmjerena prema rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji kriminalca. Konačno, imajući u vidu da moderna društva posjeduju učinkovitie zatvorske sustave, smrtna kazna kao sredstvo zaštite nevinih ljudi postaje nepotrebna”, piše kardinal Ladaria.

Ovome dodajmo kako su promjene Katekizma bile najavljene upravo istupom Pape na spomenutoj konferenciji u Rimu. O tome, kao i o razvoju nauka Crkve o pitanju smrtne kazne možete pročitati OVDJE.

Što Katekizam govori o dostojanstvu ljudskog života pročitajte OVDJE.

Goran Andrijanić | Bitno.net