“Veliki dio stropa srušio se i zatrpao ciglama i ostalim građevnim materijalom polovicu crkve tako da je teško oštećen kor i uništena polovica klupa. Međutim, grob bl. Ivana Merza ostao je potpuno neoštećen kao i klupe koje se nalaze ispred njega.

Ono što je posebno zanimljivo i znakovito jest ovo. Iznad groba na oltaru na malo povišenom postolju postavljena je poveća slika bl. Ivana Merza (reprodukcija slike akad. slikara Ante Mamuše čiji se original nalazi u Banjoj Luci). Slika uokvirena u poveću ramu nije bila ničim pričvršćena nego je samo bila naslonjena na drveni dio oltara tako da bi je i malo jači propuh mogao lako pomaknuti ili oboriti.

Međutim nakon potresa gdje se sve okolo rušilo i treslo slika je ostala na svome mjestu netaknuta, nije se pomaknula niti jedan centimetar, a kamoli da bi bila oborena.

Čak je većina svijećnjaka sa svijećama i vaze s cvijećem ostalo stajati. Bilo je upravo iznenađujuće u tom žalosnom prizoru ruševina među uništenim klupama, ciglama, žbukom i ostalim razbacanim predmetima vidjeti na svome mjestu i netaknutu sliku Blaženika nad njegovim grobom kakvu su je štovatelji navikli promatrati i pred njom se moliti, kao i okolne ukrase.

Svaki štovatelj bl. Ivana mogao bi u tome pročitati i jedan znak milosne prisutnosti našega Blaženika i njegova djelatnog zagovora onima koji mu se preporučuju u svojim potrebama”, izvijestila je Postulatura bl. Ivana Merza.

IKA | Bitno.net