Voditelj duhovnih vježbi je isusovac o. Marijan Steiner sa suradnicima

Hrvatska provincija Družbe Isusove priređuje duhovne vježbe u svakodnevnom životu prema sv. Ignaciju Lojolskom, od 9. siječnja do 5. lipnja 2018. godine. Voditelj duhovnih vježbi je isusovac o. Marijan Steiner sa suradnicima, a održavaju se u isusovačkom samostanu u Zagrebu, Palmotićeva 31.

Prijaviti se možete do 31. prosinca 2017. na e-mail: msteiner@ffrz.hr.

Bitno.net