Karmelićanke BSI u Marijinu mjesecu listopadu organiziraju marijansku duhovnu obnovu “Marijine kreposti – put svetosti”, koja će se održati u  samostanu na Vrhovcu 29, u subotu 19. listopada, od 10 do 17 sati

Obnova je namijenjena svim Marijinim štovateljima, posebno onima koji nose ili žele primiti karmelski škapular. Sastoji se od dvije kateheze (jedna od njih je priprema za primanje škapulara), osobnog rada (meditacije), ručka, sv. ispovijedi, klanjanja, i sv. mise pod kojom će biti primanje karmelskog škapulara. Obavezne su prijave na e-mail s.dijana.pucko@gmail.com do 17. listopada.

Bitno.net