U samostanu karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Zagrebu (Vrhovec 29), od 16. do 18. veljače 2018. održat će se duhovne vježbe u šutnji na temu “Imati Kristove osjećaje”

Foto: Shutterstock.com

Duhovne vježbe traju od petka u 17 sati do nedjelje u 15 sati. Odvijaju se u samostanskom ozračju mira i sabranosti.

Program se sastoji od predavanja, razmatranja u šutnji, euharistijskog klanjanja, svakodnevne svete mise. Tijekom održavanja vježbi postoji mogućnost za svetu ispovijed i duhovni razgovor.

Prijave i informacije putem e-maila: s.mirjanabanic@yahoo.com.

Bitno.net