Slijepac iz mjesta Lecco upitao je Padra Pija može li moliti kako bi mu se vratio vid “pa makar i na jedno oko”. Svetac ga je upitao: “Samo na jedno oko? U redu, molit ću za tebe.”

Nekoliko tjedana kasnije, čovjek se vratio u San Giovanni Rotondo. Oba su oka, u odnosu na prijašnje stanje, izgledala potpuno normalno.

Kleknuo je pred Padra Pija plačući, a svetac ga je upitao: “Sad možeš normalno vidjeti?”

“Da, s ovim okom ovdje. Na drugo ne vidim ništa”, odgovorio mu je čovjek.

“Ah, samo na jedno oko? Neka ti to bude lekcija! Nikad ne ograničuj Boga, uvijek traži velike milosti!” poručio mu je Padre Pio.

(J. McCaffery: “The Friar of San Giovanni: Tales of Padre Pio”)