Salomon

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

Mt 1,1-6

Premda je prva asocijacija na spominjanje Salomonova imena mudrost kojom ga je Bog obdario, ipak ga biblijski zapis pokazuje i u poprilično drugačijem svjetlu.

Salomon okrenu srce svoje od Jahve

Prikazuje se kao pohlepni čovjek koji je, zajedno s majkom i prorokom Natanom, prevario kralja Davida i od njega dobio kraljevstvo da bi potom, nemilosrdno i bogohulno, poubijao sve političke protivnike, ne obazirući se na svetost Šatora Jahvina.

Pokazuje se kao hedonist sklon bogatstvu i uživanju, poglavito u ženama koje je uzimao iz poganskih naroda te za njih podizao žrtvenike poganskim božanstvima na kojima je i sam prinosio žrtve, odmećući se od Jahve kojemu je u Jeruzalemu sagradio Hram.

Pokazuje se kao tiranin koji je nemilosrdno tlačio svoj narod opterećujući ga velikim porezima i davanjima.

Podaj svome sluzi pronicavo srce

Ipak, zadržimo se na svijetlom primjeru koji nam pruža ovaj čovjek, unatoč svim svojim tamnim stranama. Bog se, prema biblijskom izvještaju, ukazao Salomonu u snu i pitao ga što želi da mu dade.

Premda je mogao birati sve što mu je palo na um, Salomon je izabrao pronicljivo srce kojim bi mogao mudro i razumno upravljati Božjim narodom.

Salomon nam daje primjer ispravnog molitelja. Primjer koji bismo trebali slijediti u svom formuliranju sadržaja i izričaja molitve. Nepotrebno je moliti za sebe i za vlastitu korist. Potrebno je moliti da nam Bog pomogne da razvijemo talente koje imamo kako bismo njima mogli služiti svakom pojedinom čovjeku i za opće dobro.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Iskreni molitelj nikada ne moli za sebe. Uvijek moli za čovjeka u potrebi i za cijeli svijet. I zna, ako iskreno i prije svega traži uprisutnjenje Kraljevstva Božjega na zemlji, da će mu se sve ostalo nadodati, kao što je i Bog Salomonu dao i ono što nije tražio.

Ako budeš stupao mojim putovima

No, Salomon nam, nažalost, pokazuje i kako čovjek može propasti ako se odvrati od Boga i puta kojim ga Bog želi voditi.

Zato nije dovoljno da naša molitva bude jednom izrečena i nikada ponovljena ili da naša odluka bude jednom donesena i nikada aktualizirana, nego je potrebno promišljati svoje postupke i svakodnevno nasljedovati Boga, njegovu volju i njegov put.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com