Zanima me zašto Isus svojim učenicima ili ljudima koje je izliječio zapovijeda da nikom ne govore o njemu? Zar nije smisao da ljudi saznaju za Krista i obrate se?

Unaprijed zahvaljujem!

Ta takozvana mesijanska tajna specifičan je oblik pripovijedanja u Markovu Evanđelju. On svoje izlaganje o Isusu Kristu kao Mesiji gradi postupno. Središnji tekst koji Evanđelje općenito dijeli na dva dijela jest Mk 8,27 u kojem Petar iznosi vjeru u Krista kao Krista, Mesiju. Na samu kraju Evanđelja ponovno imamo sličnu izjavu: „Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!“ (Mk 15,39), koju govori rimski satnik. Tako kod Marka postupno nailazimo na cjelokupnu vjeroispovijest.

Cijelo je Evanđelje zapravo objašnjenje toga kako je Isus Krist (Mesija, Pomazanik) te kako je on u isto vrijeme Sin Božji. Nama to danas zvuči kao posve jasna stvar, ali sjeti se da su evanđelisti pred sobom imali puk kojem je tek trebalo prenijeti Isusovu poruku. Iako je Isus Mesija od početka (Marko ne dvoji oko toga), ta spoznaja kod ljudi raste postupno. Ponajprije se razvija kod njegovih učenika, posebice Petra, a tek nakon Kristova uskrsnuća ta istina postaje jasna u svojoj punini.

Dakle, sadržaj Markove mesijanske tajne mogao bi se izraziti na sljedeći način: Isus od početka nastupa kao Mesija (usp. Mk 1,11), ali je njegovo mesijanstvo zastrto ljudskom pogledu. Uz isticanje zapovijedi šutnje ide i tvrdnja da se ta Isusova zapovijed ne drži uvijek. Treba čitatelju reći kako je bilo nemoguće sakriti stvarnu tajnu Isusove osobe, ali da je ona do kraja shvatljiva tek onom tko shvati njegov križ i bude spreman dijeliti ga. Na samu kraju Evanđelja poslanje je propovijedanja te radosne vijesti da je Isus Bog i Spasitelj čitavu svijetu. Nadam se da ćeš se pridružiti tom pozivu. Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.