U Hrvatskom enciklopedijskom rječniku naći ćemo pod riječju pop – crkv. svjetovni svećenik, ob. katolički ili pravoslavni. Iako se taj naziv sačuvao više u južnim hrvatskim krajevima i označava oca – svjetovnoga, odnosno biskupijskoga svećenika nasuprot fratrima – mislim da je on danas potrošen i stereotipan. Prilično se spominjao, kako i stoji dalje u ovom rječniku, u pejorativnom – negativnom značenju – kao npr. popić ili popovati, poponja, popina, popovski itd., a u prošlom komunističkom sustavu posebno se koristio kao naziv za one koji žive na grbači ili za predstavnike buržoazije. Često se taj pojam izjednačavao s pravoslavnim svećenicima – popovima. Trpalo se sve u isti koš. Bez obzira što je on u dalekoj povijesti imao i pozitivno značenje, kao popovi glagoljaši, trebalo bi ga danas ipak zamijeniti riječju svećenik. U engleskom jezičnom području on se naziva riječju priest (catholic priest) ili često Father (duhovni otac), uobičajeno samo za katoličkoga svećenika i vrlo pozitivno konotirano. Sigurno je da možemo tražiti i u drugim jezicima izvedenice koje bi naši jezikoslovci još bolje objasnili.

To što neki u župama vole reći naš pop, ako je to od srca, a ne s prijezirom ili izrugivanjem, ne bi trebalo odmah osuđivati, ali mlađe generacije svakako treba privikavati na novo. Mladi bi se lakše naviknuli da je svećenik nešto pozitivno u životu, a ne netko izvučen iz staroga arsenala, onaj koji je tu da drugima samo daje lekcije ili je korektor u životnoj igri. Nije samo riječ pop doživjela degradaciju, nego i političar, seljak, grobar, mesar, fizički radnik, smetlar – škovacin, itd. Bilo bi opasno rabiti ovakve negativnosti i dalje. Svako životno zanimanje i posao treba cijeniti. Zanimljivo je spomenuti da su baš oni koji su bili zaneseni besklasnim društvom, jednakostima i pravima, stvorili upravo ovakve podjele, klase i negativnosti od kojih i danas patimo. Ali okrenimo se sadašnjosti i budućnosti pa ne ponavljajmo stalno iste pogrješke i propuste. Rekao bih da je jedan od propusta i riječ pop – pomalo izvučena iz naftalina.

(fra Žarko Mula)

Preuzeto iz knjige “Vjera u pitanjima”

Foto: Shutterstock.com