Isus

Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše: “Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.” A ona će mu: “Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.” Reče joj: “Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh.” I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao.

Mk 7,24-30

Evanđeoski odlomak govori o bolesti i ozdravljenju te o ljubavi i žrtvi za bližnjega.

Imaše duha nečistoga

Prije svega potrebno je shvatiti da je najveće zlo i najveća bolest koja nam se može dogoditi kada dopustimo vragu da uđe u naš život. Svako zlo dolazi od toga da se okrenemo od Boga i pomislimo kako možemo i bez njega.

Tko god se u svom životu neprestano ne otvara Duhu Božjemu upada u opasnost da ga zaposjedne nečisti duh.

Pritom se ne radi ni o kakvom teatralnom prikazu opsjednuća, nego o nijekanju vlastite osobnosti i pristajanju uza zlo. Radi se o nemogućnosti činjenja dobra jer nam nečisti duh oduzima snagu i nadahnuće za dobro.

Žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka

I opet nas evanđeoski odlomak odgaja da se oslobađamo sljepoće i zatvorenosti srca. Potpuno nepotrebni podatak o podrijetlu majke koja je došla moliti za svoju bolesnu kćer potiče Isusove suvremenike, ali i ljude našega prostora i vremena da je nepotrebno dijeliti ljude prema sporednim stvarima.

Radi se o majci bolesnoga djeteta. A svaka majka, bez obzira kojem narodu pripadala, ljubi svoje dijete i spremna je pomoći svom djetetu.

Ujedno nas ta majka opominje koliko smo i mi dužni zalagati se za dobrobit onih koji su nam dragi i životom blizi. Možemo biti oni koji će im izmoliti spasenje od Boga. Možemo biti oni koji će se zauzeti za njih.

Da, Gospodine, ali…

Prava ljubav nas potiče na djelovanje. Uči nas da budemo domišljati.

Isusovu naoko grubu riječ žena pretvara u odskočnu dasku kojom će se uzdignuti do visina kojima nas samo ljubav može odvesti. Žena se ne vrijeđa, niti ulazi u diskusiju o jednakopravnosti svih ljudi, nego polazi od mentaliteta koji postoji i upotrebljava ga da bi ostvarila svoj cilj.

Klikni like i pridruži nam se:

Prečesto se mi kršćani nađemo u situaciji da moramo doživljavati uvrede i poniženja na svoj račun. Možemo tada ući u jalovu prepirku s onima koji nas vrijeđaju tražeći svoja prava i rasvjetljavajući istinu. Ali možemo i poput ove majke uvredu upotrijebiti kao sredstvo ljubavi i izgradnje boljega svijeta.

Zbog te riječi

Kao što je žena bila nagrađena za svoju domišljatost na koju ju je potakla ljubav, tako ćemo i mi biti nagrađeni i uslišani ako djelujemo iz ljubavi i u ljubavi.

Bog prepoznaje i nagrađuje iskreno srce koje se opredijelilo za drugoga čovjeka. I valja nam neprestano imati na pameti da Bogu pristupamo srcem i ljubavlju, a ne naučenim obrascima ili ustaljenim formama.

I rasprava o psima i ljudima može nam donijeti spasenje. Samo ako izvire iz srca. I ljubavi.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com