Duše Sveti, obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji mi se budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage.

Božanski obnovitelju, odagnaj zlo, svaku opasnost i svaku zloću, a obnovi sve čisto i sveto. Pomozi mi u mojoj potrebi……. (izreci nakanu na koju želiš moliti)!

Božanski životvorče, Duše moje duše, daj mi snage da svjedočim i uvijek zajedno s tobom slavim Božanskog Sina, da živim za njegovu slavu i umrem u njegovoj ljubavi.

Božanski darivatelju, daj mi svoje darove da štujem Boga, da shvatim pravu vrijednost života i stvari, da sve ljubim čistom ljubavlju, kao u Nebu. Amen. Slava Ocu…