Oni koji umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju, kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost. Svojom molitvom pomažemo im da se očiste od grijeha i njihovih posljedica kako bi mogli ući u vječno blaženstvo svetih. Istodobno, duše za koje smo molili, ulaskom u nebo, postaju naši vjerni zagovornici kod Boga.

Ne oklijevajmo pružati pomoć onima koji su preminuli i prikazivati za njih svoje molitve!

Krunica za duše u čistilištu (može se moliti kroz devet dana sa žalosnim otajstvima)

Na križ:

† U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetomu i bezgrešnom Srcu Marijinu!

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Na prvo zrno:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen.

Na tri nova zrna:

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

  1. Koji neka nam umnoži vjeru.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

  1. Koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marijo…
  2. Koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo…

Potom moli umjesto Slava Ocu:

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru! Amen.

I dodaj:

Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na sljedeće zrno moli:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen.

A potom:

10 Zdravomarija

Nakon Zdravomarije nadodaješ zazive prema otajstvu koje moliš.

ŽALOSNA OTAJSTVA

  1. Koji se za nas krvlju znojio.
  1. Koji je za nas bičevan bio.
  1. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
  1. Koji je za nas teški križ nosio.
  1. Koji je za nas raspet bio.

Prije svake desetice mole se sljedeće molitve:

Prije prve desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu znoju, koji si za nas siromašne grešnike prolio na Maslinskoj gori, smiluj se dušama u čistilištu, oslobodi ih od njihova straha i gorčine i tješi ih kaležom nebeske utjehe.

Prije druge desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom bičevanju, što si za nas siromašne grešnike trpio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, odstrani od njih bič svoje srdžbe i pokloni im vječno olakšanje.

Prije treće desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom krunjenju što si za nas siromašne grešnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, daj im krunu vječne slave.

Prije četvrte desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu teškom nošenju križa što si za nas siromašne grešnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, uzmi im teško breme njihovih trpljenja i vodi ih u vječno veselje.

Prije pete desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom raspeću što si za nas grešnike tako strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, prikloni im svoje sveto lice i dopusti da još danas uniđu u raj.

U nekim se predjelima dodaje još jedna desetica:

  1. Koji neka se smiluje vjernim mrtvima.

Na kraju krunice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojih svetih pet rana i svojoj prolivenoj krvi, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, posebno našim roditeljima, rodbini, dušobrižnicima i dobročiniteljima. Iscijeli njihove bolne rane i daj im svoje izbavljenje. Smiluj se u svojoj beskrajnoj ljubavi i (našim) nakanama (reci svoju nakanu) i pokloni po zagovoru dragih duša svako uslišanje i pomoć, što te najviše proslavlja i mojoj duši služi na vječni spas. Amen.

Dragi Spasitelju, budi tako dobar, daj da tvoja predragocjena krv teče u čistilište, gdje trpe siromašne duše. Ah, one trpe teško, budi im milostiv. Čuj našu molitvu. Uzmi siromašne duše još danas u nebo. Amen.

*Pročitajte više: 5 razloga zašto moliti za duše u čistilištu

Priređeno prema tekstu iz knjižice “Za duše u čistilištu – devetnice, krunice, molitve za pokojne”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjižici saznajte na linku ovdje, gdje je možete i prelistati.