U mjesecu smo svibnju koji je u katoličkoj tradiciji posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zato smo vam pripremili za svaki dan u mjesecu jednu meditaciju koju je napisao bl. kardinal John Henry Newman o Lauretanskim litanijama.

Marija je “Mater Salvatoris”, Majka Spasiteljeva

Ovdje ponovno, kao i u našim razmišljanjima jučer, moramo shvatiti što se to podrazumijeva pod Spasiteljom, nazivom kojeg koristimo za Gospodina našega, a kako bi shvatili zašto se taj naziv koristi u formiranju jednog od Marijinih naziva u njezinoj Litaniji.

Kao što smo jučer saznali, poseban naziv po kojemu je Gospodin naš bio poznat prije Njegovog dolaska je Mesija ili Krist. Dakle, bio je poznat Židovima. No, kada se zapravo pokazao na Zemlji, On je bio poznat po tri nova naziva, Sin Božji, Sin Čovječji i Spasitelj. Prvi naziv izražava Njegovu božansku prirodu, drugi Njegovu ljudsku prirodu, a treći Njegovu osobnu službu. Stoga ga anđeo koji se ukazao Mariji zove Sinom Božjim, anđeo koji se ukazao Josipu ga naziva Isusom, što na znači Bog spašava, te su ga anđeli, također, nazvali Spasiteljom kada su se ukazali pastirima. Ali On sam Sebe zove Sinom Čovječjim.{46}

Nisu ga samo anđeli zvali Spasiteljom, već su to činili i dva najveća apostola, sv. Petar i Pavao, u svojim prvim propovijedima. Sveti Petar kaže da je On “Začetnik i Spasitelj”, a Pavao kaže “Spasitelj, Isus.” I oboje, i Anđeli i apostoli, nam govore zašto se On tako naziva – jer nas je oslobodio od vlasti zlog duha, i od krivnje i jada naših grijeha. Tako anđeo govori Josipu: “nadjeni mu ime Isus, jer će On spasiti narod svoj od grijeha” i Sveti Petar, ” Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha.” A On sam kaže: “Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.”

Sada razmotrimo kako ovo utječe na naša razmišljanja o Mariji. Oslobađanje robove od vlasti neprijatelja podrazumijeva sukob. Gospodin je naš bio ratnik, jer je Spasitelj. Nije mogao izbaviti zarobljenike bez borbe, niti bez osobne patnje. Tko su oni koji posebno mrze ratove? Poganski pjesnik odgovara. “Ratovi”, kaže on, “su mrzili Majke.” Majke su upravo one koje posebno pate u ratu. Mogu se dičiti čašću svoje djece, ali njihovo dičenje ne može izbrisati ni jednu jedinu česticu duge boli, zabrinutost, napetost, samoću i tjeskobu koju majka vojnika osjeća. Tako je bilo i s Marijom. Trideset godina je bila blagoslovljena trajnom prisutnošću svojega Sina – štoviše, držala ga je u pokornosti. No, došlo je vrijeme kada ga je taj rat pozvao, rat zbog kojega je došao na zemlju. Sigurno nije došao da bude samo Sin Marijin, već i Spasitelj Čovjeka te se stoga On konačno oprostio s njom. Znala je tada kako je to biti majka vojnika. Napustio ju je, nije ga više vidjela i uzalud je pokušavala približiti mu se. On je godinama živio u njenom zagrljaju, a nakon toga je prebivao u njoj, ali sada, prema njegovim riječima, “Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.” A onda je, kad je godina ponestalo, čula za Njegovo uhićenje, Njegovo namješteno suđenje i Njegove muke. Na kraju je došla blizu Njega – ali kad i gdje? Na putu prema Kalvariji i kada je bio podignut na križ. I konačno ga je ponovno u naručju držala, da – kada je bio mrtav. Istina, ustao je iz mrtvih, ali još uvijek ga nije time dobila, jer On je uzašao na nebo, a ona ga nije odmah slijedila. Ne, ona je ostala na zemlji još mnogo godina, povjerena brizi svojeg najdražeg apostola Ivana. Ali što je bio i najsvetiji čovjek u usporedbi s njenim Sinom, i s Njim Sinom Božjim? O Sveta Marijo, Majko našega Spasitelja, u ovoj smo meditaciji sada odjednom prešli iz radosnih otajstava na žalost, od Gabrijelove objave do tebe, do sedam Marijinih žalosti. To će, dakle, biti sljedeći niz meditacija o tebi.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: Antonija Jukić | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama