U mjesecu smo svibnju koji je u katoličkoj tradiciji posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zato smo vam pripremili za svaki dan u mjesecu jednu meditaciju koju je napisao bl. kardinal John Henry Newman o Lauretanskim litanijama.

Murillo - Immaculata

Marija je “Mater Intemerata,” Majka Bezgrešna.

Sljedeće razmatranje koje vodi pobožne umove da vjeruju u uzašašće Marijino u nebo, nakon njezine smrti, ne čekajući opće uskrsnuće u posljednji dan, potvrđeno je po nauku o njezinu Bezgrešnom začeću.

Po njezinu bezgrešnom začeću, gdje ne samo da ona nikada nije počinila grijeha, pa ni lakog; u mislima, riječima ili djelom, nego ni krivnja Adama, posljedica istočnog grijeha, nikada nije bila na njoj, kao što je to kod svih ostalih Adamovih potomaka.

Po njezinu uznesenju ne samo njezina duša već i tijelo biva uzeto u nebo nakon njezine smrti, tako da njezino spavanje u grobu nije dugo trajalo, kao što je slučaj sa svima ostalima, čak i svecima, koji čekaju posljednji dan, uskrsnuće tijela.

Jedan od razloga za vjerovanje u Gospino uznesenje je da ju je njezin Božanski Sin ljubio previše, da bi joj tijelo ostalo u grobu. Drugi razlog koji je sada pred nama jest da je bila mila Gospodinu kao što mu je bio mio njezin sin, ali također, ona je transcendentno sveta, puna, prepuna milosti.

Adam i Eva stvoreni su bez grijeha, i imali su veliku mjeru Božje milosti koja im je bila podarena, a kao posljedica toga, njihova tijela nisu trebala prijeći u prah i pepeo, no oni su sagriješili, nakon čega im je bilo rečeno: “Prah si i u prah ćeš se vratiti.” Dakle, ako Eva, lijepa Božja kći, nikada ne bi postala pepeo i prah, osim ako ne sagriješi, ne možemo li reći za Mariju, koja nikada nije sagriješila, da će povratiti dar koji je Eva grijehom izgubila? Što je Marija učinila da sačuva privilegiju danu prvim roditeljima na početku? Zar je njezina ljupkost, pretvorena u korupciju i njezino dobro zlato postalo magla, bez razloga dodijeljena? Nemoguće. Stoga vjerujemo da je, iako je umrla za kratke ure, nakon smrti samoga Gospodina, ipak, poput Njega i s Njegovom svemoći, bila uznesena ponovno iz groba.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: s. M. P. | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama